Klimaendringer gir lengre og kraftigere allergisesong: – Nye vekster kan bli et problem for pollenallergikere

<p>I fremtiden kan pollen fra beiskambrosia (ragweed) skape problemer for allergikere her til lands. Arten som flytter seg stadig nordover i Europa, produserer spesielt potente allergener.</p>
I fremtiden kan pollen fra beiskambrosia (ragweed) skape problemer for allergikere her til lands. Arten som flytter seg stadig nordover i Europa, produserer spesielt potente allergener. Foto: Daniel Hulshizer / AP / NTB scanpix

Klimaendringer vil gjøre pollensesongen lengre og mer intens. Nye arter vil komme til landet og nye kryssallergier vil oppstå, ifølge forsker.

Mildere klima gjør at pollensesongen starter stadig tidligere. Det får betydning for en av fem nordmenn – om lag en million mennesker – som er allergisk mot pollen.

– Det har vært en klar forandring i starttidspunkt for pollensesongen. Det har flyttet seg mye i løpet av de siste 10-15 årene, sier seniorforsker Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) til ABC Nyheter.

– På Østlandet snakker man om at pollensesongen starter tre uker til en måned tidligere i snitt enn på 1980-tallet, fortsetter han.

Forskeren forklarer at utviklingen har vært den samme over hele landet.

Starttidspunktet for pollensesongen har flyttet seg mye i løpet av de siste 10-15 årene, sier seniorforsker Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Foto: NTNU
Starttidspunktet for pollensesongen har flyttet seg mye i løpet av de siste 10-15 årene, sier seniorforsker Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Foto: NTNU

– Forholdet mellom målestasjonene er det samme som før, sesongstart er forskjøvet tidligere på året for alle, sier Ramfjord.

Lengre allergisesong og nye arter

Utviklingen betyr at de som reagerer på pollen, må starte behandlingen tidligere enn før.

Men klimaendringene vil påvirke pollenallergikere på flere måter, forklarer seniorforsker Unni Cecilie Nygaard ved Folkehelseinstituttet.

– Fordi pollensesongen starter tidligere kan den totale allergisesongen bli lengre, særlig for dem som har allergier mot ulike arter, fordi forskjellig typer pollen kommer på forskjellig tid, sier hun til ABC Nyheter.

Ettersom klimaet blir varmere vil man se at arter sprer seg, også til nye deler av landet. Særlig gjelder det løvtrær som bjørk.

Hvordan økt utbredelse kan få betydning for pollenallergi, har man allerede sett tegn til i Norge.

Andelen som har en immunologisk reaksjon på bjørkepollen økte i perioden 200-2015. Klimaendringer kan delvis forklare dette, ifølge forsker. Foto: Janerik Henriksson / Tt / NTB scanpix
Andelen som har en immunologisk reaksjon på bjørkepollen økte i perioden 200-2015. Klimaendringer kan delvis forklare dette, ifølge forsker. Foto: Janerik Henriksson / Tt / NTB scanpix

– Folkehelseinstituttet har hatt et matallergiregister, og der så vi at andelen som reagerer immunologisk på bjørk, økte i årene fra 2000 til 2015. Det kan antagelig knyttes til klimaendringer som gjør at bjørk vokser i nye områder, og at det er mer bjørk i fjellet fordi tregrensen for løvskog har flyttet seg oppover. Men også gjengroing av tidligere beitemarker og redusert hogst bidrar til at det er mer bjørk enn tidligere, sier Nygaard.

I tillegg antyder studier at hvert bjørketre vil produsere mer pollen, på grunn av gunstigere værforhold.

– Vi forventer også at det kommer nye typer vekster, som flytter seg nordover på grunn av mildere klima, som kan skape problemer for allergikerne.

– Vi forventer også at det kommer nye typer vekster, som flytter seg nordover på grunn av mildere klima, som kan skape problemer for allergikerne.
– Vi forventer også at det kommer nye typer vekster, som flytter seg nordover på grunn av mildere klima, som kan skape problemer for allergikerne.

Beiskambrosia, også kalt ragweed, er en slik vekst som er å finne lengre og lengre nord i Europa, og den produserer spesielt potente allergener, forklarer FHI-forskeren.

– Foreløpig kjenner vi ikke ragweed som et problem i Norge, men den kan dukke opp med tiden.

For eksempel i Tyskland ser man at sensibilisering, altså utvikling av allergisk immunrespons mot beiskambrosia, er sterkt økende, selv med lave konsentrasjoner i luft, forklarer Nygaard.

Planten har de senere årene inngått i den tyske pollenkalenderen, og sesongen strekker seg fra juni til slutten av september.

Kan gi reaksjoner på banan, agurk og melon

Mer om pollenallergi, symptomer og kryssallergi:

Man antar at i overkant av 20 prosent av den norske befolkningen lider av mer eller mindre alvorlig pollenallergi

Pollenallergi kalles på folkemunne høysnue. En allergi er en overreaksjon fra kroppens immunforsvar mot noe som egentlig er ufarlig. Ved pollenallergi overreagerer immunforsvaret mot pollen, det vil si blomsterstøv som spesifikke planter og trær slipper ut i luften.

Pollenmengden i luften varierer med årstidene. De ulike plantene frigjør sitt pollen i ulike perioder på våren og sommeren. Pollenutslippet varierer også med hvor i landet du oppholder deg.

Symptomer

Det er vanlig å nyse mye når du har pollenallergi. Andre symptomer kan være:

  • Rennende, kløende og tett nese
  • Rennende, kløende og røde øyne
  • Kløe i svelget
  • Hoste

Andre allergier gir ofte de samme symptomene, som for eksempel middallergi og allergi mot dyrehår. Det spesielle med pollenallergi er at den kommer på samme tid hvert år.

Det finnes tester som kan gi svar på hva du eventuelt er allergisk mot.

Allergi kan utløse astma. Dersom du får tung pust, hoste eller pipelyder, bør du oppsøke fastlegen.

Kryssallergi

Når personer med pollenallergi opplever at de får ubehag ved å spise for eksempel nøtter eller rå frukt, bær eller grønnsaker skyldes dette en kryssreaksjon mellom allergener i pollen og i matvarene.

Omkring 80 prosent av alle bjørkepollenallergikere kan få reaksjon på matvarer – som oftest gjelder det nøtter, peanøtter eller rå gulrøtter, epler og pærer. Dette skyldes kryssreaksjoner, det vil si at en del av allergenet (proteinet) i pollen er til forveksling lik et protein i den enkelte matvaren.

Noen pollenallergikere får reaksjoner på mat kun i pollensesongen mens andre kan ha symptomer hele året.

Kilder: Helsenorge.no og Allergi i praksis: Klimendringer, lutforurensning, astma og allergi

Folk med pollenallergi kan også reagere på visse matvarer, noe som skyldes en kryssreaksjon mellom allergener i pollen og i matvarene.

Med nye typer vekster som pollenallergikere reagerer på, vil man også få nye typer kryssreaksjoner til mat.

Når det gjelder ragweed er det sannsynlig med kryssreaksjoner mot matvarer som for eksempel banan, agurk og melon.

Man antar også at klimaendringene vil kunne gjøre pollensesongen mer intens for allergikere.

– Det finnes studier gjennomført i laboratoriet som viser at ulike faktorer i klimaendringer, som temperaturøkning og CO2, kan øke antall allergener per pollen, noe som betyr at den totale mengden allergener blir større.

– Da forventer man at de som reagerer, vil reagere kraftigere, sier Nygaard.

Rekord: Sesongstart 25. januar

I Norge er det vestlendingene som først vil merke de typiske symptomene på pollenallergi, som nysing, kløende øyne og rennende nese.

Fordi pollenmodning er temperaturavhengig vil en svært mildt vinter gi veldig tidlig sesongstart.

I rekordåret 2017 kom første pollenspredning i Norge allerede rundt 25. januar i Ørsta. Det er en måned tidligere enn gjennomsnittlig sesongstart på denne målestasjonen.

Kulde og snø har uteblitt mange steder i Norge også denne vinteren, dermed ligger det an til en tidlig sesongstart. Men Ramfjord forventer ikke pollenspredning før uti neste måned.

For Oslo-området der normalen er oppstart 12. mars, spår forskeren spredning av pollen allerede i siste halvdel av februar.

– Det kan fremdeles være vi får kuldegrader og snø, da blir det hele satt på vent, sier Ramfjord.

Anbefaler behandling en uke før pollensesongen starter

– For pollenallergikere anbefales det at man bør starte behandling med antihistaminer cirka en uke før tradisjonell pollensesongstart der man er, sier Anna Bistrup, seniorrådgiver helsefag og samfunnskontakt i Astma og allergiforbundet, til ABC Nyheter.

På grunn av store variasjoner både fra sted til sted og fra år til år, er det lurt både å sjekke pollenkalenderen og å følge med på pollenvarslingen, med tanke på når man bør starte med behandling, råder hun.

Forkjølelse eller allergi?

Symptomene på pollenallergi kan lett forveksles med en vanlig forkjølelse.

– Hvis man klør i øynene, nesa renner og man kjenner på en tretthetsfølelse kan det være pollenallergi. Og hvis du opplever at du har en har gjentakende «vårforkjølelse», kan det være idé å undersøke det om det er pollen du reagerer på, særlig hvis disse symptomene ikke gir seg. En forkjølelse pleier å gå over i løpet av få dager, sier Bistrup.

Er du i tvil, gå til legen, råder hun.

– For dem som mistenker at de har pollenallergi, så anbefaler vi at man går til legen og får det undersøkt. Da kan man enten ta en blodprøve hos fastlegen eller, hvis man har mye plager, gå til en spesialist og ta en prikktest, sier Bistrup og fortsetter:

– Eventuelt kan man kjøpe reseptfrie antihistaminer. Hvis medisinene hjelper er det en god indikasjon på at det dreier seg om pollenallergi, funker det ikke er det mest sannsynlig forkjølelse.

Les også: Studie: Pollen kan svekke elevenes vitnemål

– Ikke noe umiddelbar fare

Men foreløpig er det ingenting som tyder på at pollenspredningen er på gang. I Danmark som også har varsling, har de ikke funnet noe pollen i år og der er de er vanligvis en til to uker tidligere ute enn i Norge, forklarer forsker Hallvard Ramfjord.

– Det er altså ikke noe umiddelbar fare, men vi overvåker situasjonen fra dag til dag for å være så føre var som mulig.

Han forklarer at de får et slags forvarsel før sesongen er i gang for alvor:

– Det kommer noen slengere i form av enkeltpollenkorn, så tar det seg opp.

– De som er veldig sensitive, vil merke det med en gang. De er våre «røykvarslere», sier Ramfjord og forklarer at de tar kontakt hvert år før sesongen starter.

– Hvis du er hyperallergisk, er det mye i denne tidlige fasen du kan reagerer på som ikke er pollen. Naturen gir fra seg partikler som kan komme ut i forbindelse med knoppskyting, og de veldig følsomme tror da at pollensesongen er i gang. Men det er den ikke, sier han og legger til at han forstår at de tar kontakt.

Andre som ikke er så sensitive, merker det gjerne ikke før pollensesongen er i gang for fullt. Det skjer først noen dager etter sesongoppstarten, forklarer Ramfjord.

– Nordlendingene slipper unna både hassel- og orpollen

Gråor (bildet) og svartor starter pollensesongen i Norge. I rekordåret 2017 var det spredning av orepollen allerede 25. januar i Ørsta på Sunnmøre. Foto: Colourbox.com
Gråor (bildet) og svartor starter pollensesongen i Norge. I rekordåret 2017 var det spredning av orepollen allerede 25. januar i Ørsta på Sunnmøre. Foto: Colourbox.com

I den norske pollenvarslingen og pollenkalenderen vises spredning av pollen fra or, hassel, bjørk, Salix, gress og burot. Noen reagerer på utvalgte av disse, mens andre reagerer på alle.

Av de ulike typene er pollen fra or er først ute, men hassel kommer nesten samtidig, forklarer forsker Ramfjord.

– Hassel har de samme egenskapene, så de som reagerer på or reagerer også på hassel. Men hassel finner vi først og fremst i Oslo, og ikke på de øvrige stasjonene. Det betyr mer der enn i resten av landet.

Når det gjelder or er det først og fremst spredning i Sør- og Midt-Norge.

– Nordlendingene slipper unna både hassel- og orepollen. Der starter ikke pollensesongen før selje, også kjent som Salix, blomstrer i april.

Han forklarer at de tidligst forekommende pollentypene er de som reagerer mest på temperaturen.

– For eksempel kommer bjørkepollen også tidligere, men det flytter seg bare noen få dager fra gjennomsnittet etter mye mildvær.

Når det gjelder gress og burot, som kommer enda senere, har det mindre å si om vinteren er mild eller kald.

– Gress har dog flyttet seg en del de siste tiårene, fra midten av juni til at den nå starter pollenspredning like etter overgangen mai/juni.

Han forklarer at gress er spesielt fordi det er så mange arter som blomstrer individuelt og på forskjellig tid.

– Sesongen for gress er lang og varer gjennom juni, juli og deler av august, altså over to måneder.

– Burot, som blomstrer sist, kan man nesten stille klokka etter; sesongen pleier å starte rundt 20. juli, sier forsker Hallvard Ramfjord i NAAF.

Kilder:

Ramfjord, H. & Brobakk, T.E. (2019): Registrering av pollen og sporer 2019. Årlige rapporter til Institutt for biologi, NTNU. ISSN 0803-5989.

Klimaendringer, luftforurensning og astma og allergi

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:38 Regissør Quentin Tarantino har blitt far10:34 Palestiner drept av israelsk soldat10:06 Antall svindelforsøk mot norske bankkunder doblet09:21 Sør-Korea hever varslingsnivået til høyeste nivå på grunn av covid-19-viruset09:13 115 passasjerer er fortsatt på toget som kjørte inn i snøskred på Bergensbanen08:38 Iran beskylder utenlandske medier for å bruke virus for å skremme bort velgere08:28 Politiet leter etter fører etter at bil kjørte av veien i Lindesnes08:09 Kvinner mest klima-bekymret: – Kan handle om tradisjonelle kjønnsroller07:50 Over 70 virussmittede i Italia – fotballkamper utsettes07:43 Fury ny WBC-mester etter oppvisning mot tam Wilder07:24 Golf-Hovland i drømmeposisjon: – Seier ville vært utrolig06:58 Verdenscuprenn i slalåm i Japan avlyst, sterke vindkast og tung snø ødela06:54 SAS kansellerer avganger til Gran Canaria06:54 USA anklager Russland for å spre desinformasjon om det nye coronaviruset06:00 Dette skjer i dag05:57 Passasjerer tilbrakte natta på tog – kjørte inn i snøskred på Bergensbanen05:54 Sanders vinner nominasjonsvalget i Nevada05:50 Wilder oddsfavoritt før oppgjør mot Fury i Las Vegas05:30 Dette skjedde i natt04:48 Ti speidere omkom i styrtflod i Indonesia04:21 Macron usikker på om EU og Storbritannia blir enige om en handelsavtale i år03:52 Ytterligere 97 døde av coronaviruset i Kina03:51 Over 500 virussmittede i Sør-Korea03:32 Fem tenåringer i bilulykke på Hvam03:18 Mann i 40-årene skadd – kjørte rett i tre på Jessheim02:30 Sandfaste passasjerer må sove på flyplassen på Kanariøyene00:46 Bolighus i Halden totalskadd etter brann00:08 Brann på Gran Canaria23:00 Operatunnelen og Vaterlandstunnelen åpne igjen22:40 Valget i Nevada er i gang22:24 Kvinne fløyet til sykehus etter dykkerulykke i Nordland21:53 Store trafikkproblemer i Oslo sentrum21:24 Drikkevann distribueres etter stor vannlekkasje i øykommune20:56 Kristoff krasjet med liten gutt etter målgang i Algarve20:24 Ødegaard tilbake fra start i komfortabel Sociedad-seier20:16 Ikke kontroll på brann i bolighus i Halden19:50 Et forsvar for doen som kosta 8 millioner kroner19:49 Første resultater i Iran viser konservativ framgang19:14 Nesten 1500 passasjerer kommer seg ikke til Norge på grunn av sandstorm på Kanariøyene19:03 Tusener demonstrerer for Assange i London18:15 – Vinner vi kampen, vil vi ha bevart vår viktigste natur – Taper vi kampen, er jorda endret for alltid17:31 Haaland scoret mål nummer 40 for sesongen i Dortmund-seier16:49 Kombinert-Riiber overlegen i Trondheim: – Har vært nervøs før denne uka16:47 Eidfjord isolert til søndag etter snøskred16:06 Norsk VM-sølv på skiskytterstafetten, Frankrike vant15:55 New York-skyskraper risikerer å miste 20 etasjer15:34 Chelsea med svært viktig seier over byrival Tottenham14:45 Klæbo best i Trondheim-sprinten, Bolsjunov falt i semifinalen14:37 To menn og en kvinne tiltalt for hatefulle ytringer14:34 Falla sprintet til seier i Ski Tour13:59 – Fuglene våre er generelt på tilbakegang, i noen tilfeller katastrofalt13:34 Snøskred i Eidfjord – biler evakueres13:33 Johaug videre til semifinale, Østberg slått ut13:31 Lundby sikret ny pallplass for Norge i laghopp13:18 Ryanair-sjef mener muslimske menn bør undersøkes ekstra nøye på flyplasser12:55 Norsk VM-gull på stafetten etter oppvisning av Olsbu Røiseland12:37 Passasjer ville ikke betale for drosjen – hoppet ut i fart12:35 FN: Over 10.000 sivile drept eller såret i Afghanistan i 201912:11 Vinterferieværet: Kraftige vindkast, snøfokk, snøskredfare, kuling og stengte veier11:55 Klæbo best i prologen på hjemmebane11:15 Mann funnet nedkjølt etter å ha vært savnet på riksvei 9 ved Haukeli11:15 Demokratene kjemper om minoritetsstemmer i Nevada11:07 Ytterligere et virusdødsfall i Italia11:04 Johaug i toppform, leverte råsterk prolog10:38 Stortinget ender trolig med delt innstilling om Nav-skandalen10:29 Store snømengder stengte Bergensbanen10:14 FN slår alarm om masseflukt i Burkina Faso10:02 Helsedirektoratet: Ikke spor av koronasmitte hos hjemvendte nordmenn09:43 VM-festen overskygget av dopingrazzia mot Loginov09:30 Slik skal de stoppe pirat-kjøreskolene08:56 Flere fjelloverganger i Nord-Norge er stengt på grunn av uvær08:41 Årsaken til at 42 hunder døde i fjor høst er fremdeles en gåte08:11 1,5-gradersmålet utenfor rekkevidde – nå må Norge tilpasse seg08:05 Gjert Ingebrigtsen om Filip: – Betydelig bedre enn i fjor07:56 Over 750 virussmittede i Japan07:50 Alpint: Kristoffersen ledet, ble så offer for underlaget i Japan07:47 Ubebodd enebolig totalskadd i brann i Nordland07:42 Tomannsbolig brant ned i Florø07:35 Avtale mellom USA og Taliban har trådt i kraft i Afghanistan07:30 75 barn var bortført fra Norge til utlandet i 201907:00 Johaug om deltakelse i ski-VM i 2025: – Hå, hå, hå06:55 Enebolig overtent på Stord – festdeltakere evakuert06:53 Kraftig økning i nye smittetilfeller i Sør-Korea06:51 Bil sto i full fyr på E39 ved Kvadrat i Sandnes06:45 Mann alvorlig skadd med øks og batong under ran i Oslo06:17 Leteaksjon i Kristiansand avsluttet06:15 Nordmenn bekymrer seg mest for barna på internett06:10 Dette skjer i dag06:10 Bloomberg åpner for å skrote taushetspliktavtaler06:05 Dette skjedde i natt05:50 Zuccarello med assist da Wild slo Oilers 5–305:23 Stoltenberg avviser Macrons atomutspill05:17 Kolonnekjøring på E6 Sennalandet i Finnmark04:24 Mann til sykehus etter voldshendelse i Tønsberg04:20 Nye valg i Thüringen for å løse politisk krise03:59 Kvinne til sykehus etter slåssing på Galgeberg – to menn pågrepet03:32 Gjengen i «Friends» samles igjen02:37 Ytterligere 109 døde av covid-19-viruset i Kina02:08 Klimahysteri-gruppe og motgruppe på Facebook med over 100.000 medlemmer hver02:05 Første covid-19-dødsfall i Italia
Siste nytt
10:38KulturRegissør Quentin Tarantino har blitt far10:34VerdenPalestiner drept av israelsk soldat10:06NorgeAntall svindelforsøk mot norske bankkunder doblet09:21VerdenSør-Korea hever varslingsnivået til høyeste nivå på grunn av covid-19-viruset09:13Norge115 passasjerer er fortsatt på toget som kjørte inn i snøskred på Bergensbanen08:38PolitikkIran beskylder utenlandske medier for å bruke virus for å skremme bort velgere08:28NorgePolitiet leter etter fører etter at bil kjørte av veien i Lindesnes08:09NorgeKvinner mest klima-bekymret: – Kan handle om tradisjonelle kjønnsroller07:50VerdenOver 70 virussmittede i Italia – fotballkamper utsettes07:43SportFury ny WBC-mester etter oppvisning mot tam Wilder07:24SportGolf-Hovland i drømmeposisjon: – Seier ville vært utrolig06:58SportVerdenscuprenn i slalåm i Japan avlyst, sterke vindkast og tung snø ødela06:54ReiseSAS kansellerer avganger til Gran Canaria06:54VerdenUSA anklager Russland for å spre desinformasjon om det nye coronaviruset06:00NorgeDette skjer i dag05:57NorgePassasjerer tilbrakte natta på tog – kjørte inn i snøskred på Bergensbanen05:54PolitikkSanders vinner nominasjonsvalget i Nevada05:50SportWilder oddsfavoritt før oppgjør mot Fury i Las Vegas05:30NorgeDette skjedde i natt04:48VerdenTi speidere omkom i styrtflod i Indonesia04:21PolitikkMacron usikker på om EU og Storbritannia blir enige om en handelsavtale i år03:52VerdenYtterligere 97 døde av coronaviruset i Kina03:51VerdenOver 500 virussmittede i Sør-Korea03:32NorgeFem tenåringer i bilulykke på Hvam03:18NorgeMann i 40-årene skadd – kjørte rett i tre på Jessheim02:30NorgeSandfaste passasjerer må sove på flyplassen på Kanariøyene00:46NorgeBolighus i Halden totalskadd etter brann00:08VerdenBrann på Gran Canaria23:00NorgeOperatunnelen og Vaterlandstunnelen åpne igjen22:40VerdenValget i Nevada er i gang22:24NorgeKvinne fløyet til sykehus etter dykkerulykke i Nordland21:53NorgeStore trafikkproblemer i Oslo sentrum21:24NorgeDrikkevann distribueres etter stor vannlekkasje i øykommune20:56SportKristoff krasjet med liten gutt etter målgang i Algarve20:24SportØdegaard tilbake fra start i komfortabel Sociedad-seier20:16NorgeIkke kontroll på brann i bolighus i Halden19:50NorgeEt forsvar for doen som kosta 8 millioner kroner19:49VerdenFørste resultater i Iran viser konservativ framgang19:14NorgeNesten 1500 passasjerer kommer seg ikke til Norge på grunn av sandstorm på Kanariøyene19:03VerdenTusener demonstrerer for Assange i London18:15Verden– Vinner vi kampen, vil vi ha bevart vår viktigste natur – Taper vi kampen, er jorda endret for alltid17:31SportHaaland scoret mål nummer 40 for sesongen i Dortmund-seier16:49NorgeKombinert-Riiber overlegen i Trondheim: – Har vært nervøs før denne uka16:47NorgeEidfjord isolert til søndag etter snøskred16:06SportNorsk VM-sølv på skiskytterstafetten, Frankrike vant15:55VerdenNew York-skyskraper risikerer å miste 20 etasjer15:34SportChelsea med svært viktig seier over byrival Tottenham14:45SportKlæbo best i Trondheim-sprinten, Bolsjunov falt i semifinalen14:37NorgeTo menn og en kvinne tiltalt for hatefulle ytringer14:34SportFalla sprintet til seier i Ski Tour13:59Verden– Fuglene våre er generelt på tilbakegang, i noen tilfeller katastrofalt13:34NorgeSnøskred i Eidfjord – biler evakueres13:33SportJohaug videre til semifinale, Østberg slått ut13:31SportLundby sikret ny pallplass for Norge i laghopp13:18ReiseRyanair-sjef mener muslimske menn bør undersøkes ekstra nøye på flyplasser12:55SportNorsk VM-gull på stafetten etter oppvisning av Olsbu Røiseland12:37NorgePassasjer ville ikke betale for drosjen – hoppet ut i fart12:35VerdenFN: Over 10.000 sivile drept eller såret i Afghanistan i 201912:11NorgeVinterferieværet: Kraftige vindkast, snøfokk, snøskredfare, kuling og stengte veier11:55PolitikkKlæbo best i prologen på hjemmebane11:15NorgeMann funnet nedkjølt etter å ha vært savnet på riksvei 9 ved Haukeli11:15PolitikkDemokratene kjemper om minoritetsstemmer i Nevada11:07VerdenYtterligere et virusdødsfall i Italia11:04SportJohaug i toppform, leverte råsterk prolog10:38PolitikkStortinget ender trolig med delt innstilling om Nav-skandalen10:29NorgeStore snømengder stengte Bergensbanen10:14VerdenFN slår alarm om masseflukt i Burkina Faso10:02Helse og livsstilHelsedirektoratet: Ikke spor av koronasmitte hos hjemvendte nordmenn09:43SportVM-festen overskygget av dopingrazzia mot Loginov09:30MotorSlik skal de stoppe pirat-kjøreskolene08:56NorgeFlere fjelloverganger i Nord-Norge er stengt på grunn av uvær08:41NorgeÅrsaken til at 42 hunder døde i fjor høst er fremdeles en gåte08:11Norge1,5-gradersmålet utenfor rekkevidde – nå må Norge tilpasse seg08:05SportGjert Ingebrigtsen om Filip: – Betydelig bedre enn i fjor07:56VerdenOver 750 virussmittede i Japan07:50SportAlpint: Kristoffersen ledet, ble så offer for underlaget i Japan07:47NorgeUbebodd enebolig totalskadd i brann i Nordland07:42NorgeTomannsbolig brant ned i Florø07:35VerdenAvtale mellom USA og Taliban har trådt i kraft i Afghanistan07:30Norge75 barn var bortført fra Norge til utlandet i 201907:00SportJohaug om deltakelse i ski-VM i 2025: – Hå, hå, hå06:55NorgeEnebolig overtent på Stord – festdeltakere evakuert06:53VerdenKraftig økning i nye smittetilfeller i Sør-Korea06:51NorgeBil sto i full fyr på E39 ved Kvadrat i Sandnes06:45NorgeMann alvorlig skadd med øks og batong under ran i Oslo06:17NorgeLeteaksjon i Kristiansand avsluttet06:15NorgeNordmenn bekymrer seg mest for barna på internett06:10NorgeDette skjer i dag06:10VerdenBloomberg åpner for å skrote taushetspliktavtaler06:05NorgeDette skjedde i natt05:50SportZuccarello med assist da Wild slo Oilers 5–305:23VerdenStoltenberg avviser Macrons atomutspill05:17NorgeKolonnekjøring på E6 Sennalandet i Finnmark04:24NorgeMann til sykehus etter voldshendelse i Tønsberg04:20VerdenNye valg i Thüringen for å løse politisk krise03:59NorgeKvinne til sykehus etter slåssing på Galgeberg – to menn pågrepet03:32KulturGjengen i «Friends» samles igjen02:37VerdenYtterligere 109 døde av covid-19-viruset i Kina02:08NorgeKlimahysteri-gruppe og motgruppe på Facebook med over 100.000 medlemmer hver02:05VerdenFørste covid-19-dødsfall i Italia
Populært