Helse-Norge forbereder seg på farlig virus

<p>Illustrasjonsfoto</p>
Illustrasjonsfoto Foto: Cynthia Goldsmith / Public Health Image Library

Helsedirektoratet har startet planleggingen av hva som må gjøres dersom det smittsomme og farlige coronaviruset sprer seg til Norge.

Helsedirektoratet vil blant annet kartlegge beholdningen av legemidler og behandlingskapasiteten ved sykehusene.

Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer situasjonen i et møte onsdag. Etter det vil Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet vurdere om det er aktuelt å gjennomføre flere tiltak i Norge.

Viruset, som først ble registrert i Kina, er nå også registrert i flere andre land, blant annet i USA. Så langt er ni personer bekreftet døde som følge av viruset, alle i Kina.

Personvernpolicy