Forskning: – Pleietrengende menn føler seg som en byrde i større grad enn kvinner

<p>Eldrepsykolog Ane Bjøru Fjeldsæter tror en grunn til at menn opplever det negativt å få pleie, er at de som oftest er vant til å arbeide fysisk.</p>
Eldrepsykolog Ane Bjøru Fjeldsæter tror en grunn til at menn opplever det negativt å få pleie, er at de som oftest er vant til å arbeide fysisk. Foto: Colourbox

En fersk studie viser at mannlige ektefeller opplever det mer negativt å få pleie fra partneren enn motsatt. – Sykdom kan gå hardt utover selvfølelsen og parforholdet, sier eldrepsykolog.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dersom en av partene i et ekteskap blir kronisk syk eller får en form for funksjonsnedsettelse, kan dette bli en stor stressfaktor i parforholdet.

Blir fordelingen betydelig skjev, kan forholdet dessuten utvikle seg negativt.

– Når en person mottar mer enn man gir, begynner man ofte å føle på skam og skyldfølelse. Idet det motsatte skjer og man gir mer enn man mottar, blir sinne og bitterhet en mulig reaksjon mot personen som man tar vare på, sier professor Berit Ingersoll-Dayton ved University of Michigan i en pressemelding.

Ifølge studien, som er publisert i Journal of Social and Personal Relationships, er det menn som opplever det mest negativt å få pleie fra sin ektefelle. Det er også menn som blir mest påvirket av negative utvekslinger i forholdet i en slik situasjon, viser resultatene.

– Det som dessverre er sørgelig gjenkjennelig fra min hverdag som eldrepsykolog er hvordan sykdom endrer roller i familien. Dette kan gå hardt utover selvfølelsen og parforholdet. Mange opplever også at helsevesenet ikke ser at sykdom rammer flere enn enkeltindividet, og at det er vanskelig å få hjelp til å håndtere den nye hverdagen, sier eldrepsykolog Ane Bjøru Fjeldsæter til ABC Nyheter.

Hun oppfordrer pårørende av syke til å melde fra hvordan situasjonen påvirker dem, slik at de får den oppfølgingen de har rett på.

Biologiske forskjeller

Det er forskere ved University of Michigan i USA og Daegu-universitetet i Sør-Korea som har sammenlignet data fra tre ulike grupper, bestående av til sammen over 3.500 par. Disse inkluderte par uten noen form for pleiebehov, og par hvor den ene eller andre ektefellen var pleietrengende. Felles for de tre gruppene var at minst en av partene var over 51 år.

I resultatet av studien så man at menn som mottok pleie fra partneren, viste depressive symptomer i langt høyere grad enn menn som ikke mottok pleie eller menn som selv måtte pleie ektefellen.

Forskerne bak studien tror dette kan komme av at negative reaksjoner fra partneren, som kan forekomme i en slik situasjon, kan føre til at mannen føler seg som en byrde. På en annen side kan det ha positive virkninger dersom man som mann pleier sin kone.

– Fordi pleie av ektefellen ikke er en tradisjonell rolle for menn, opplever gjerne menn å få skryt og bekreftelse når de gjør denne typen arbeid, sier forsker Minyoung Kwak i pressemeldingen.

Blant kvinnene i studien hadde ikke pleiesituasjonen eller mangelen på denne noe å si for de depressive symptomene. Forskerne tror dette kommer av at negative utvekslinger med ektemannen er vanlig for kvinner i alle de tre gruppene, og at kvinner allerede er vant til omsorgsrollen.

– Det er et mønster hvor kvinner står for omsorg og pleie i familien, så det å pleie ektefellen trenger ikke nødvendigvis å føre til betydelige endringer som forverrer ekteskapet for kvinnene, sier Kwak.

Tradisjonelle kjønnsroller

Eldrepsykolog Ane Bjøru Fjeldsæter er ikke overrasket over resultatet. Samtidig påpeker hun at studien hovedsakelig ser på en eldre generasjon, hvor kjønnsrollene er tydeligere enn hos unge i dag.

– Dersom du som kvinne er vokst opp med sterke forventninger til at du skal ta deg av andre, er det vanskelig å bryte ut av denne omsorgsrollen, til tross for at det kan være et blodslit å ha en syk partner, sier hun.

Fjeldsæter mener at sykdom som innebærer funksjonstap kan være særlig vanskelig å takle for menn som knytter selvbildet sitt til å mestre praktiske gjøremål i hverdagen.

– Å bli pleietrengende er en vanskelig overgang dersom du ser på deg selv som familiens vedhogger, vaktmester, gartner og snømåker, sier eldrepsykologen.

Personvernpolicy