Meny

Flere dansker røyker

Fagfolk mener prisen på sigaretter må opp etter resultater fra den årlige undersøkelsen om danskers røykevaner. Helseminister Ellen Trane Nørby mener utviklingen må bedres gjennom en kulturendring i samfunnet. Foto: Frank May / NTB scanpix
Antall røykere i Danmark har steget de siste to årene, viser en årlig undersøkelse av danskers røykevaner.

Ifølge undersøkelsen, som helsemyndighetene og tre organisasjoner offentliggjorde torsdag, er det første gang på tjue år at det har det vært en betydelig oppgang i andelen av danske røykere, skriver den danske avisen Politiken.

Tall fra undersøkelsen viser at 21,1 prosent av den danske befolkningen røykte i 2016, mens andelen i 2018 var steget til 23,1 prosent. Det tilsvarer en vekst på 9,5 prosent på to år.

Tendensen får fagfolk til å slå alarm. De mener politikerne må øke tobakksavgiftene for å få flere til å stumpe røyken og forhindre at unge tenner sin første sigarett.

Niels Them Kjær er prosjektleder for tobakksforebyggende arbeid hos Kræftens Bekæpelse og kaller resultatene for en katastrofe.

– Vi har ikke hatt viktige politiske beslutninger om røyking på årevis. Det blir ikke brukt nok ressurser på det, og det er som om vi har akseptert at røyking koster de liv det koster, sier han.

Ifølge helsemyndighetene i Danmark dør 13.600 dansker hvert år av sykdom knyttet til røyking. Blant disse er kreft, hjertesykdommer og kols, og danskenes røykevaner er en sterkt medvirkende årsak til at de har en Vest-Europas laveste gjennomsnittlige levealdre.

Fram til 2016 var trenden gjennom flere tiår at andelen røykere sank. Helseminister Ellen Trane Nørby mener det må skje en kulturendring i samfunnet for å begrense antallet ytterligere.

Helse og livsstil
Populært