Meny

Effektiv metode mot bekymringsangst

Generalisert angst karakteriseres av overdreven og vedvarende bekymring på mange områder. Det kan være katastrofetenkning og engstelse blant annet for jobben, familien, sykdom, økonomien, tidsklemma og nyhetssendinger. Illfoto: Marjan Apostolovic / Shutterstock / NTB scanpix

Over 85 prosent av pasienter med generalisert angstlidelse ble friske, eller vesentlig bedre, etter tolv timer med metakognitiv terapi.

– Studien viser at metakognitiv terapi er klart mer effektiv enn kognitiv atferdsterapi mot generalisert angstlidelse, både på kort og lang sikt, sier professor Hans M. Nordahl ved Institutt for psykisk helse ved NTNU. Han har stått i spissen for studien.

Generalisert angst betyr at angsten gjør seg gjeldende på mange områder.

– Resultatet fra studien er meget oppmuntrende, for dette er en pasientgruppe som har hatt dårligere effekt av behandling enn pasienter med andre typer angst. Nå ser vi at selv en meget kortvarig behandling gir veldig god effekt, sier Nordahl.

Forskningen som sammenligner behandlingsmetodene har foregått ved NTNUs forskningsklinikk. De norske fagfolkene har samarbeidet med britiske og amerikanske kolleger, og artikkelen er publisert i velrenommerte British Journal of Psychiatry Open.

Bekymret hele tiden

Mange konsultasjoner hos fastlegen handler om angst og bekymringer for helse og livssituasjon. Generalisert angst (GAD) er en langvarig lidelse som nedsetter funksjonsnivået.

– Lidelsen karakteriseres av overdreven og vedvarende bekymring på mange områder, forklarer professor Nordahl.

– Det kan være katastrofetenkning og engstelse blant annet for jobben, familien, sykdom, økonomien, tidsklemma og nyhetssendinger. De vanligste gjengangerne er engstelse knyttet til jobb, sykdom og hvordan man fungerer sosialt. Pasienten klarer ikke å kontrollere tankekjøret.

– Metoden går ikke ut på å analysere bekymringene, men å distansere seg fra dem. Ikke å stenge dem ute, det stjeler energi og løser ingenting.

– Dette presset fører til slitenhet, søvnproblemer, uro, anspenthet og kroppslige smerter. Uten behandling kan lidelsen gå utover jobben og det sosiale livet. Pasienten har ofte hatt en strategi der bekymringer ble tolket som positive for å øke kontrollen og være godt forberedt. Men etter hvert tar bekymringene over, og tankestrømmen lar seg ikke stoppe.

Nordahl anslår at 150 000 personer i Norge har GAD, en overvekt av dem er kvinner.

Les også: Hva mistet vi da bestemor dro til Marbella?

(Saken fortsetter under)

Uten behandling kan bekymringsangst gå utover jobben, studier og det sosiale livet. Illfoto: NTB scanpix

Lage distanse

Kognitiv atferdsterapi har vært standardbehandlingen i den vestlige verden de siste tiårene, og er metoden det er forsket mest på. Den dreier seg om at pasienten skal få innsikt i, og hjelp til å mestre, problemene. Målet er å endre uheldige tankemønstre og adferd.

Hva betyr begrepene?

GAD (generalisert angstlidelse)
En tilstand med «frittflytende» angst. Angsten er ikke varig knyttet til spesielle situasjoner eller gjenstander. GAD preges av vedvarende sterk spenning, uro, rastløshet og bekymringer, og fysiske symptomer som skjelving og svimmelhet. Ofte blir ting eller hendelser i dagliglivet gjenstand for overdreven angst. Diagnosen krever at tilstanden må ha vart i minst seks måneder.

Kilde: Helsedirektoratet

Metakognitiv terapi
En strukturert psykologisk behandlingsform som hjelper pasienten med å endre strategier for å regulere tanker og følelser. Målet er å redusere bekymringer, grubling og unnvikelse. Behandlingen har fokus på endring av negative antagelser om at tanker er ukontrollerbare eller skadelige. Men legger vekt på å endre forholdet til tanker og følelser, og å etablere bedre strategier for å mestre seg selv og egne reaksjoner.

Kilde: Hans M. Nordahl

Kognitiv atferdsterapi
En strukturert samtaleterapi som forener elementer fra atferdsterapi og mer tradisjonell psykoterapi. Kjernen er å støtte pasienten i å mestre sine livsproblemer, og å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig adferd forbundet med problemene. Aktivt samarbeid mellom pasient og terapeut. Gjennom samtaler øker pasientens innsikt i egne tankeprosesser og fortolkning av virkeligheten.

Kilde: Helsedirektoratet

Metakognitiv terapi handler enkelt sagt om ikke å respondere på bekymringstanker.

– Det høres jo fryktelig enkelt ut. Hvordan skal det skje i praksis?

– Metoden går ikke ut på å analysere bekymringene, men å distansere seg fra dem. Ikke å stenge dem ute, det stjeler energi og løser ingenting. Man må la bekymringene komme, men trene på å bli en passiv observatør.

Det er som å høre telefonen ringe, og øve på ikke å ta den. Ubehagelig, ja, men neste gang ringer kanskje ikke telefonen fullt så høyt. Etter hvert ringer det sjeldnere og mindre intenst.

– En annen strategi er å utsette bekymringen – å vente med responsen. Hvis man først lar være å dvele ved bekymringen, og så fortsetter med det man holder på med, skaffer man seg avstand til bekymringen. Pasienten lærer å regulere seg bedre ved å styre hva man holder oppmerksomheten på.

– Man kan faktisk velge å slå av eller på sine bekymringer. I stedet for å være opptatt av å kontrollere følelser og tanker, blir man mindre engasjert og opptatt av dem.

– Er ikke dette å flykte fra problemene og ikke ordne opp i årsakene?

– Mange har problemer med å takle utfordringer i livet, men bekymringer hjelper ikke. Bekymringer hemmer i stedet aktiviteter som kunne løst problemer. Man sitter i en slags mental gyngestol, og gynger hektisk uten å komme noen vei.

Les også: Vil teste om oransje lys kan hjelpe psykisk syke

Klart bedre resultat

Studien ble gjennomført i tiden 2008 til 2016 og er den første som sammenligner effekten av de to terapiformene i behandling av generalisert angst. Et utvalg på 32 pasienter fikk metakognitiv terapi og 28 fikk kognitiv atferdsterapi. Behandlingen besto av én ukentlig konsultasjon (60 minutter) i åtte til tolv uker. Effekten av behandlingen ble målt etter endt behandling, og to år etterpå.

– Ennå er denne behandlingen ganske ny, og Norge ligger helt i front i forskning på effektene. Vi får mange henvendelser, særlig fra Tyskland, USA og Australia, sier professor Hans M. Nordahl.

Etter to år sier over 85 prosent av pasientene som fikk metakognitiv terapi at de er friske, eller vesentlig bedre. Suksessraten for dem som fikk kognitiv atferdsterapi er 69 prosent. Ser man bare på andelen som sier at de er blitt friske, blir forskjellen større. 57 prosent sier de er friske etter metakognitiv terapi, mens 31 prosent er friske etter kognitiv atferdsterapi.

Les også: I fjor ble ni mennesker drept av en de en gang var glad i

Mange fallgruver

De to pasientgruppene som ble sammenlignet var svært like med hensyn til kjønn, alder, sivilstatus, yrkesdeltagelse og psykisk diagnose. Et problem når behandlingsmetoder skal sammenlignes er store individuelle forskjeller mellom terapeutene. Er terapeuten drivende god, kan det kompensere for en metode som ikke er så god – og omvendt.

Professor Hans M. Nordahl ved Institutt for psykisk helse ved NTNU, har stått i spissen for studien om metakognitiv terapi. Foto: Svein Inge Meland

I NTNU-studien stod seks psykologer for behandlingen med begge metoder. De fikk først grundig opplæring av de to som har laget behandlingsoppleggene (protokollen) som brukes internasjonalt for henholdsvis kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi.

Diagnosene som ble stilt forut for studien og etterpå for å måle effekten, ble utført av andre fagpersoner. De visste ikke hva slags terapi pasientene skulle få, eller hadde fått. Diagnosene ble stilt på basis av spørreskjema som pasienten fylte ut og konsultasjon med psykolog.

Les også: – Bare kutt i utslipp monner

Økede interesse

Hans M. Nordahl mener den nye studien har så høy forskningskvalitet at den vil bli studert nøye av helsemyndigheter nasjonalt og internasjonalt.

– Ennå er denne behandlingen ganske ny, og Norge ligger helt i front i forskning på effektene. Vi får mange henvendelser, særlig fra Tyskland, USA og Australia.

Teorien bak metakognitiv terapi kommer fra professor Adrian Wells ved University of Manchester. Nordahl har samarbeidet med Wells siden 1995. Trondheimsmiljøet har vært aktivt i å undersøke effekter av metoden. I 2016 viste en studie veldig gode resultater for metakognitiv terapi brukt på sosial angst og i 2017 mot depresjon.

Nye studier underveis

For tiden pågår nye NTNU-studier der behandlingseffekten av metakognitiv terapi undersøkes for pasienter med posttraumatisk stress (PTSD) og pasienter med personlighetsforstyrrelser. Kolleger i Manchester kjører behandlingsstudier av kreftoverlevere og hjerteopererte, og i Italia pågår en studie av alkoholavhengige.

Professor Hans M. Nordahl tror en mer effektiv behandling av GAD vil ha positive ringvirkninger. For eksempel utvikler 60-80 prosent av pasientene med GAD-diagnose depresjon, hvis de ikke får behandling.

Les også: Enkle livsstilsråd reduserer ikke diabetes

Saken er først publisert på Gemini.no - forskningsmagasinet til NTNU og Sintef

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:47 Brasils ekspresident Temer blir løslatt22:43 Frp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb22:38 Barkley-dobbel da England snudde mot Montenegro22:23 Røymark avgjorde for VIF21:48 Vegvesenet avslørte lastebilsjåfører med to jobber og sjåførkort21:45 Xi og Macron holdt toppmøte i Paris21:37 Nytt omfattende strømbrudd i Venezuela21:30 Måren gikk i fella i Østfold – kort tid etter kom ulven21:06 Norsk politi bidro i aksjon som felte polsk narkoliga21:00 Hammer gir seg som landslagstrener20:59 Forventer at Viking Sky er tilbake i drift tidlig april20:42 Apple lanserer kredittkort og Netflix-konkurrent20:07 Torkil Vederhus blir ny partisekretær for MDG20:05 Utskjelte Lindelöf ble pappa19:37 Stormy Daniels-advokat siktet for utpressingsforsøk mot Nike19:31 NRK: Solberg blir svensk landslagssjef19:22 Fylkesnes: – Senterpartiets distrikspolitikk kan da ikke stoppe på kaikanten!19:20 Trump hardt ut mot dem som sørget for Mueller-rapporten18:48 Ankerkjettingen på Viking Sky måtte kappes18:44 Neymars far og agent lo av Real Madrid-ryktene17:57 Regjeringen lanserer ny handlingsplan mot voldtekt17:47 Brudd i forhandlingene om CO2-fond17:21 Tre personer involvert i trafikkulykke i Troms17:15 Avviser Ernas plan for barna i fangeleire16:52 Hamas: – Enige med Israel om våpenhvile16:50 Theresa Mays brexitavtale mangler fortsatt støtte16:28 Fikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26 Trump har anerkjent Golanhøydene som en del av Israel16:15 Viking Sky-rederiet beklager15:35 Advokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09 Nike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08 Beklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død15:07 Ber Viking-rederen bli med og betale skatt14:59 Telenor ga Berit Svendsen sluttpakke på 6,8 millioner14:55 Nordmenn dropper hytta i påsken14:34 Flykaprer saksøker Norge for å få opphold14:22 Sovende soldat i telt ble overkjørt av stridsvogn14:16 Ny bunnotering for «Skavlan»14:13 Vil ikke kommentere nye dopingpåstander14:12 Kurdiske opprørere vil ha internasjonal IS-domstol14:05 Trump vil la Barr avgjøre offentliggjøring av rapport13:52 Nordea hever rentene13:38 Hjelpetelefon for europeere i brexitnød13:16 Bjørgen ble mamma igjen12:55 Kripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55 Lagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47 Torskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23 Rogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12 Russland fryder seg over rapport11:48 Proffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44 Sumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42 Ødegaard sto over landslagets trening11:42 Passasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27 Russisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15 Første viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13 – Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06 Hvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51 Cruisepassasjerer: – Vi er evig takknemlig til Norge10:22 Fullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57 To unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35 Øyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24 Fembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14 Ny forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12 Nasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50 Kristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45 Klæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52 Kvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44 Turistbusser bes om å ikke kjøre i Oslo sentrum07:22 Løfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05 Netanyahu lover svar på rakettangrep06:37 Nordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31 Flere juridiske floker venter for Trump06:15 Undersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02 20 år siden NATO bombet Serbia06:00 Thingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50 Dette skjer i dag05:35 Norge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30 Dette skjedde i natt05:00 – Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56 Ardern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38 Orbán ut mot EU etter utestengelse04:30 Fire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25 Flere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11 Boeing inviterer til møte om 737 MAX03:28 Medlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20 Kuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45 Baby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41 Sjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21 Lapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45 Sp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40 Flyangrep mot Gazastripen01:02 Flertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58 To menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17 Russiske soldater og utstyr til Venezuela00:13 Nytt vikingskip funnet i Vestfold23:54 Romania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40 Kongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35 Waras samboer klager VG inn for PFU21:55 – Vil utforske om det er liv på Triton21:52 Område i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand
Siste nytt
22:47PolitikkBrasils ekspresident Temer blir løslatt22:43PolitikkFrp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb22:38SportBarkley-dobbel da England snudde mot Montenegro22:23SportRøymark avgjorde for VIF21:48NorgeVegvesenet avslørte lastebilsjåfører med to jobber og sjåførkort21:45PolitikkXi og Macron holdt toppmøte i Paris21:37VerdenNytt omfattende strømbrudd i Venezuela21:30NorgeMåren gikk i fella i Østfold – kort tid etter kom ulven21:06NorgeNorsk politi bidro i aksjon som felte polsk narkoliga21:00SportHammer gir seg som landslagstrener20:59NorgeForventer at Viking Sky er tilbake i drift tidlig april20:42VerdenApple lanserer kredittkort og Netflix-konkurrent20:07PolitikkTorkil Vederhus blir ny partisekretær for MDG20:05SportUtskjelte Lindelöf ble pappa19:37VerdenStormy Daniels-advokat siktet for utpressingsforsøk mot Nike19:31SportNRK: Solberg blir svensk landslagssjef19:22PolitikkFylkesnes: – Senterpartiets distrikspolitikk kan da ikke stoppe på kaikanten!19:20PolitikkTrump hardt ut mot dem som sørget for Mueller-rapporten18:48NorgeAnkerkjettingen på Viking Sky måtte kappes18:44SportNeymars far og agent lo av Real Madrid-ryktene17:57NorgeRegjeringen lanserer ny handlingsplan mot voldtekt17:47PolitikkBrudd i forhandlingene om CO2-fond17:21NorgeTre personer involvert i trafikkulykke i Troms17:15NorgeAvviser Ernas plan for barna i fangeleire16:52VerdenHamas: – Enige med Israel om våpenhvile16:50NorgeTheresa Mays brexitavtale mangler fortsatt støtte16:28MotorFikk ikke kjøre videre slik – fører anmeldt for flere forhold16:26VerdenTrump har anerkjent Golanhøydene som en del av Israel16:15NorgeViking Sky-rederiet beklager15:35VerdenAdvokat: Frode Berg-rettssaken starter 2. april15:09PengerNike fikk bot på 120 millioner fra EU15:08Helse og livsstilBeklager etter feilaktig å ha erklært kvinne død15:07PengerBer Viking-rederen bli med og betale skatt14:59PengerTelenor ga Berit Svendsen sluttpakke på 6,8 millioner14:55ReiseNordmenn dropper hytta i påsken14:34NorgeFlykaprer saksøker Norge for å få opphold14:22VerdenSovende soldat i telt ble overkjørt av stridsvogn14:16KulturNy bunnotering for «Skavlan»14:13SportVil ikke kommentere nye dopingpåstander14:12VerdenKurdiske opprørere vil ha internasjonal IS-domstol14:05PolitikkTrump vil la Barr avgjøre offentliggjøring av rapport13:52PengerNordea hever rentene13:38VerdenHjelpetelefon for europeere i brexitnød13:16SportBjørgen ble mamma igjen12:55VerdenKripos sender etterforskere til Etiopia etter flystyrt12:55SportLagerbäck stoler på Sverige-Janne12:47NorgeTorskefiske blir forbudt langs kysten fra Telemark til svenskegrensen12:23MotorRogaland SV foreslår å avvikle bompenger12:12VerdenRussland fryder seg over rapport11:48NorgeProffbokser priser seg heldig som overlevde stuntet11:44KulturSumaya Jirde Ali tildelt ytringsfrihetspris11:42SportØdegaard sto over landslagets trening11:42NorgePassasjer skadd da førerløs buss begynte å trille11:27VerdenRussisk mann forsøkte å smugle neddopet orangutang11:15SportFørste viktige kamp mot Sverige på 41 år11:13Sport– Kristoffersen har ikke forstått den norske idrettsmodellen11:06StemmerHvis han ikke var skyldig, hva hadde han å frykte?10:51NorgeCruisepassasjerer: – Vi er evig takknemlig til Norge10:22SportFullt på Ullevaal under Sverige-kampen09:57NorgeTo unge menn tiltalt for to grove ran i Oslo09:35PengerØyner 60 millioner for Bygdøy-luksus09:24NorgeFembarnsfar tiltalt for voldtekt av to av sine barn09:14Helse og livsstilNy forskning: Menneskekroppen kan ha evnen til å sanse jordas magnetfelt09:12PengerNasdaq utsetter svarfristen på sitt bud på Oslo Børs08:50SportKristoffersen-advokat: – Skiforbundet står til knærne i misbruk08:45SportKlæbo og Østberg hentet millioner i premiepenger07:52NorgeKvinne med barnevogn overfalt – politiet ber om tips07:44ReiseTuristbusser bes om å ikke kjøre i Oslo sentrum07:22SportLøfshus ser fram til familiehelger etter 15 år i verdenscupsirkuset07:05VerdenNetanyahu lover svar på rakettangrep06:37SportNordtveit tror på helt annet kampbilde mot Sverige06:31VerdenFlere juridiske floker venter for Trump06:15NorgeUndersøkelser av Viking Sky begynner mandag06:02Verden20 år siden NATO bombet Serbia06:00SportThingnes Bøs supersesong: har gått inn 4,5 mill. i premiepenger05:50NorgeDette skjer i dag05:35NorgeNorge har tatt imot atomavfall fra andre land05:30NorgeDette skjedde i natt05:00Penger– Næringslivet må ansette folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet04:56VerdenArdern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep04:38PolitikkOrbán ut mot EU etter utestengelse04:30VerdenFire år med bombekrig – Jemens barn betaler en høy pris04:25NorgeFlere menn tiltalt for grovt ran, voldtekt og frihetsberøvelse04:11VerdenBoeing inviterer til møte om 737 MAX03:28PolitikkMedlemsvekst i Grønn Ungdom etter klimaaksjon03:20PolitikkKuppleder styrer trolig videre i Thailand02:45VerdenBaby døde etter mislykket omskjæring i Italia02:41PengerSjeføkonom: Boligen din blir mindre verdt de neste årene02:21VerdenLapp med New Zealand-referanse funnet etter branntilløp i amerikansk moské01:45PolitikkSp vil ikke love rødgrønt kommunesamarbeid01:40VerdenFlyangrep mot Gazastripen01:02VerdenFlertall for strengere våpenlover i USA, viser måling00:58NorgeTo menn påkjørt av stjålet varebil i Telemark00:17VerdenRussiske soldater og utstyr til Venezuela00:13NorgeNytt vikingskip funnet i Vestfold23:54VerdenRomania og Honduras flytter sine ambassader til Jerusalem23:40VerdenKongressledere: Justisministeren er ikke objektiv23:35NorgeWaras samboer klager VG inn for PFU21:55Verden– Vil utforske om det er liv på Triton21:52NorgeOmråde i Oslo sentrum sperret etter funn av mistenkelig gjenstand
Populært