Dette er CRISPR: Dei nyttar ny genteknologi for å endre DNA i stamceller

Forskar Beata Nadratowska-Wesolowska og postdoktor Rita Pinto er entusiastiske for framtida innan genteknologi. På laboratoriet nyttar dei CRISPR til å lage verktøy for å skaffe ny kunnsakp om verda. Foto: Åsmund H. Eikenes/UiO
Forskar Beata Nadratowska-Wesolowska og postdoktor Rita Pinto er entusiastiske for framtida innan genteknologi. På laboratoriet nyttar dei CRISPR til å lage verktøy for å skaffe ny kunnsakp om verda. Foto: Åsmund H. Eikenes/UiO

CRISPR er allereie blitt ein basisteknologi på laboratoriet for nokre av UiO sine forskarar. Verktøyet er spådd å revolusjonere medisinsk behandling. Men kva er det eigentleg?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På Institutt for biovitskap (IBV) ved Universitet i Oslo snakkar forskar Beata Nadratowska-Wesolowska entusiastisk om framtida for CRISPR. Teknologien let ho og andre forskarar klippe og lime i DNA'et til alle typar levande celler.

For berre nokre månader sidan skal teknologien ha vorte nytta til å r eparere ein genetisk sjukdom i embryo frå menneske (sjølv om det no er skepsis til om det verkeleg skjedde). Uansett er det venta at CRISPR kjem til å revolusjonere medisinsk behandling i framtida.

Å utføre målretta, genetiske endringar i levande celler gir klare etiske utfordringar. Ny teknologi pressar seg fram og flyttar grenser og regelverk. Men for forskarane på IBV er det ikkje snakk om å lage supermenneske eller designbabyar.

– CRISPR er blitt ein basisteknologi på laboratoriet, seier Nadratowska-Wesolowska.

Klipp og lim i alle typar levande celler

Teknologien kjem frå eit gjennombrot i 2012, då forskarar oppdaga eit forsvarssystem i bakteriar: Enzymet Cas uskadeleggjer farlege virus ved å kutte virus-DNA'et i småbitar. På laboratoriet kan forskarane instruere Cas-enzymet til å kutte kvar som helst i cellene sitt DNA. Teknologien kan brukast på celler frå menneske, mus, planter, fisk og fluger.

Cellene er svært små, men CRISPR gjer det mogleg å utføre presise gentiske endringar i kvar av dei. Foto: Åsmund H. Eikenes/UiO
Cellene er svært små, men CRISPR gjer det mogleg å utføre presise gentiske endringar i kvar av dei. Foto: Åsmund H. Eikenes/UiO

– Eg har nytta CRISPR til å øydelegge eit bestemt gen i cellene eg arbeider med, fortel postdoktor Rita Pinto.

Ho har nytta CRISPR på embryonale stamceller frå mus, celler som forskarane held i live på laboratoriet ved å gje dei næring og varme i små plastskåler. Når Cas har kutta i DNA'et, oppdagar cella at noko er gale. Reparasjonsmaskineriet vil prøve å rette opp skaden, men det går ikkje alltid heilt feilfritt. Som oftast vert det nokre små endringar i DNA'et etter reparasjonen. Dersom Cas har kutta i starten av eit gen, vil endringane føre til at oppskrifta i genet ikkje fungerer som normalt.

Pinto fortel at når det bestemte genet er øydelagd, kan ho deretter undersøke kva effekt det har på cellene. Ho arbeider i forskingsgruppa til professor Pål Falnes og nyttar CRISPR for å forstå korleis eit enzym påverkar celleulære prosessar ved å setje på kjemiske merkelappar på andre protein, DNA og RNA.

– CRISPR er svært viktig for å bygge verktøy på laboratoriet, seier ho.

Utviklar ny teknologi

Nadratowska-Wesolowska er ein del av forskingsgruppa til Ragnhild Eskeland, der dei forskar på korleis DNA'et er organisert i tre dimensjonar i cellekjernen. Ho nyttar ikkje CRISPR til å klippe ut små DNA-bokstavar. Ho nyttar i staden teknologien for å lime inn små bitar av bakterie-DNA i musecellene.

– Målet med prosjektet er å utvikle teknologi som gjer det mogleg å observere eit enkelt gen i levande celler, forklarar ho.

Genredigering og CRISPR

Genredigering er ein ny teknologi som gjer det mogleg med målretta endringar i DNA'et til alle levende organismar. På den måten kan ein for eksempel tilpasse immunceller slik at dei blir betre til å angripe kreftceller, eller ein kan fjerne gener som gjer dyr og planter sårbare for sjukdom.

Det finst ulike metodar for genredigering. Dei fleste baserer seg på enzym som kuttar DNA på heilt spesifikke stader, som ein slags «gensaks».

I 2012 utvikla forskare ein ny metode, kalt CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palendromic Repeats), som er enklare og billegare enn andre metodar for genmodifisering.

CRISPR verkar i alle typer celler og organismar, og ein kan i prinsippet endre dei genene ein måtte ønske ved å fjerne, bytte ut eller legge til DNA.

Det finst også måter å bruke CRISPR til å slå av og på gener utan å kutte i arvestoffet.

Det er også etiske og juridiske aspekt ved genredigering, sjå Bioteknologirådet si temaside om genredigering/CRISPR. (link is external)

Kjelde: Bioteknologirådet

Oppgåva er utfordrande fordi ho ønskjer å bruke eit fluoriserande fargestoff som bind seg til DNA'et, men som ikkje forstyrrar cella. Fargestoffet gjer at ho kan nytte mikroskop for å sjå DNA'et som ein prikk inne i cellekjerna.

Nadratowska-Wesolowska lyt vere sikker på at observasjonane hennar ikkje påverkar dei normale prosessane i cella ho undersøker. Cellene er svært små, og DNA'et er endå mindre. Men CRISPR er til stor hjelp.

– Kvart eksperiment startar med mykje planlegging, forklarar ho og gir ein oversikt over eit eksperiment frå start til slutt.

Bioinformatikk og kloning

– Først må eg finne ut om eg ønskjer å klippe i eller modifisere DNA'et, seier ho.

Til kvart alternativ finst det ulike versjonar av Cas-enzymet å velje mellom. Vidare må ho bestemme seg for kva for eit gen ho vil sende Cas til. Ho tek i bruk bioinformatiske verktøy for å designe eit kort RNA-molekyl som fungerer som cellulær turguide for Cas.

Når alle verktøya kjem i posten, lyt ho deretter klone DNA-fragmenta inn i ein bakterie, for så å isolere DNA'et i tilstrekkeleg mengde til å bruke i eit eksperiment. I tillegg til Cas og guide-RNA'et som saman utfører klippinga, skal ho tilsette DNA frå bakteriar, ein DNA-sekvens som ho håpar at cella skal sette inn akkurat der som Cas har kutta. Cellene får også eit ekstra DNA som inneheld eit gen for antibiotikaresistens.

Musestamcellene på laboratoriet treng dagleg tilsyn, så veka før eksperimentet byrjar, må ho besøke laboratoriet både laurdag og søndag. Ho tilsett dei fire reagensane til cellene, gir dei eit kort elektrosjokk og ventar. Ho kryssar fingrane og håpar at ei celle tek til seg alle ingrediensane samtidig og at CRISPR fungerer som lova.

Tre månadar fram til genmodifiserte stamceller

Dagen etter tilsett ho antibiotika til cellene, og 90 prosent av dei døyr. Det er berre cellene som har tatt til seg genet for antibiotikaresistens, som overlever. Ei veke seinare startar jobben med å sortere ut kva for nokre av cellene som har gjort som planlagt. Finst det ei celle der Cas har klippa DNA'et etter instruksjon frå guide-RNAet og sett inn det framande bakterie-DNA'et?

– I eitt av forsøka var det berre 1 av 400 celler som var riktig. Dersom ingen av cellene har gjort som planlagt, lyt eg starte om att, seier Nadratowska-Wesolowska.

Prosessen ho skildrar, er blitt ein ny klassikar for bioteknologisk forsking rundt om i verda, der CRISPR vert nytta for å lage celler med nye eigenskapar. Dei to forskarane estimerer at det tek om lag tre månader å lage celler med presise endringar eller modifikasjonar. Så kan sjølve eksperimentet ta til.

Sidan 2012 har utviklinga innan CRISPR gått svært fort. Pinto samanliknar tempoet med den digitale revolusjonen.

– Det kjem noko nytt og kult, men til slutt blir det bytta ut. Berre tenk på korleis vi såg på datamaskiner for 20 år sidan. No tenker vi nesten ikkje på dei lengre. Utviklinga skjer også raskt innanfor livsvitskapen.

Les også: Da CRISPR-oppfinner Emmanuelle Charpentier besøkte Oslo, kom det så mye folk at dørene måtte stenges av sikkerhetshensyn

Presisjon og usikkerheit

Dei trekk fram presisjonsnivået til Cas-enzymet som den største utfordringa for å nytte CRISPR i behandling av menneske. Fleire studiar har nemleg vist at Cas ikkje alltid er så presis som ein skulle ønske.

Dersom Cas kuttar mange stader i DNA'et til friske celler som skal injiserast i ein pasient, kan ein risikere at teknologien bidreg til meir sjukdom og ikkje berre til betre helse. Fleire forskarar har difor laga spesielle versjonar av Cas, samt utbetra bioinformatiske verktøy for å redusere faren for ukontrollerte kutt i DNA'et.

– Det trengs mange år med testing. Vi må vere sikre på at teknologien ikkje skadar pasientane, seier Nadratowska-Wesolowska.

CRISPR for kreftpasientar

Dei siste to åra er CRISPR blitt tatt i bruk som ein del av utprøvande behandling for nokre få kreftpasientar. Lungekreftpasientar i Kina og blodkreftpasientar i USA kan til dømes få delta i eksperimentell behandling der immunceller blir endra med CRISPR på ein måte som hjelper cellene med å oppdage kreftsvulsten.

På verdsbasis er det sett i gang over 20 kliniske forsøk der CRISPR vert nytta i behandling. I tillegg til modifiserte immunceller for kreftpasientar, nyttar andre forskarar CRISPR for å klippe ut dei to virusa HPV og HIV frå pasientar sine celler. Pasientar som er blinde, samt ungdomar med muskelsjukdomen Duchennes muskeldystrofi, er også optimistiske for potensialet i teknologien.

– Det er ein lang veg å gå, men moglegheitene er svært mange, konkluderer Pinto.

Saken er først publisert på Titan.uio.no

Les også:

DNA-lagring kan gi plass til all verdens data i ett rom

Genetisk hacking 2.0

Så mye neandertaler er det i deg

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:20 Støre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38 Pallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24 Sundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57 Carlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24 Solskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56 Nedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59 Haaland scoret igjen i Salzburg-storseier18:47 SOHR: 20 sivile drept i luftangrep i Syria18:46 Brødrene Bø sikret norsk seier på stafetten i Östersund18:37 Kvinne alvorlig skadd i påkjørsel i gangfelt: Sjåfør stakk fra stedet17:58 Liverpools elleville rekke uten tap fortsetter – knuste Bournemouth 3-017:44 Grete Roede er død17:31 Stjerneforfall i Lillehammer-stafettene17:29 Nedtur for hopperne i Russland – beste norske på 12.-plass17:17 Mistanke om russisk innblanding i valgkampen i Storbritannia16:47 Gravemaskin påkjørt av godstog i Nordland – en person omkom16:38 Fem ambulansefly satt på bakken16:11 Lillehammer-dødaren Bolsjunov risikerer å bli utestengt15:53 Israel: Vi vil bombe Iran for å hindre planer om atomvåpen om nødvendig15:49 Droneangrep mot hjemmet til mektig irakisk sjialeder15:11 Putin diskuterte båndet til Hviterussland – demonstranter viste avsky15:02 Riiber med enkel kombinert-seier på Lillehammer14:40 Miljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte14:38 Mann omkom i snøscooterulykke i Gauldal14:37 Polfarer Mike Horn falt ned i råk14:11 Overlegen Maren Lundby-seier i sesongens første renn14:08 Vitne har meldt seg i Tromsø14:00 Bolsjunov vant i Lillehammer - norsk duo på pallen13:46 Spektakulært syn: Her setter fansen verdensrekord13:43 Ronny Johnsen og John Arne Riise møtes til trenerduell i 202013:36 Nobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene13:20 Iran utveksler spiondømt fange med USA13:19 Svensk avis: – Johaug hadde vunnet selv med majones under skiene12:51 Politiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39 Ordføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35 Ingen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17 46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48 Johaug har finsiktet Klæbo i jakten på å bli enda bedre11:27 – Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57 Homoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40 25 demonstranter drept i Bagdad10:35 NSBs navnebytte kan bli billigere10:11 Kilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08 Én av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34 Dansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51 Björk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36 Reidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00 Hoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09 Evo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01 Indisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25 Mange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13 Strømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02 Hergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55 Flere naust totalskadd i brann i Arna05:53 Samoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50 Dette skjer i dag05:41 Bilbrann i Oslo05:39 Dette skjedde i natt05:08 Pilene peker nedover for Ap05:04 Utålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53 Trump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42 Dale forsvarer ferjefri E3902:27 Høyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27 VG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53 Fotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29 Polfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09 Ericsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46 Elon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53 Lie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40 Trump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33 Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07 Listhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40 Pearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23 Mann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10 Christiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07 Kilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05 Drapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull
Siste nytt
22:20PolitikkStøre: – Nok en gang ringer alarmklokkene for luftambulansen21:38SportPallen glapp for Sejersted, Feuz-knockout i USA21:24SportSundby vet hva som feiler ham: – Full krise hvis jeg ikke får orden på det20:57SportCarlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti20:24SportSolskjær-bragd da Manchester United slo byrival City på bortebane19:56SportNedtur for Nordlie i LSK-comebacket – tapte borte mot gamleklubben Start18:59SportHaaland scoret igjen i Salzburg-storseier18:47VerdenSOHR: 20 sivile drept i luftangrep i Syria18:46SportBrødrene Bø sikret norsk seier på stafetten i Östersund18:37NorgeKvinne alvorlig skadd i påkjørsel i gangfelt: Sjåfør stakk fra stedet17:58SportLiverpools elleville rekke uten tap fortsetter – knuste Bournemouth 3-017:44NorgeGrete Roede er død17:31SportStjerneforfall i Lillehammer-stafettene17:29SportNedtur for hopperne i Russland – beste norske på 12.-plass17:17PolitikkMistanke om russisk innblanding i valgkampen i Storbritannia16:47NorgeGravemaskin påkjørt av godstog i Nordland – en person omkom16:38NorgeFem ambulansefly satt på bakken16:11SportLillehammer-dødaren Bolsjunov risikerer å bli utestengt15:53VerdenIsrael: Vi vil bombe Iran for å hindre planer om atomvåpen om nødvendig15:49VerdenDroneangrep mot hjemmet til mektig irakisk sjialeder15:11VerdenPutin diskuterte båndet til Hviterussland – demonstranter viste avsky15:02SportRiiber med enkel kombinert-seier på Lillehammer14:40PolitikkMiljøkamp, mangfold og reformer preget Grandes tale på Venstres landsstyremøte14:38NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Gauldal14:37PolitikkPolfarer Mike Horn falt ned i råk14:11SportOverlegen Maren Lundby-seier i sesongens første renn14:08NorgeVitne har meldt seg i Tromsø14:00SportBolsjunov vant i Lillehammer - norsk duo på pallen13:46SportSpektakulært syn: Her setter fansen verdensrekord13:43SportRonny Johnsen og John Arne Riise møtes til trenerduell i 202013:36VerdenNobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene13:20VerdenIran utveksler spiondømt fange med USA13:19SportSvensk avis: – Johaug hadde vunnet selv med majones under skiene12:51NorgePolitiet fant hund i plastpose i bekk i Asker12:39PolitikkOrdføreropprør mot Siv Jensens skattereform12:35NorgeIngen nye pågripelser etter skyteepisode i Trondheim12:17Norge46-åring tiltalt for drapsforsøk på tilfeldig kvinne i Oslo11:48SportJohaug har finsiktet Klæbo i jakten på å bli enda bedre11:27Penger– Om noen år er det kun utenlandske banker som kan drive med forbrukslån i Norge10:57PolitikkHomoterapi: MDG ber partiene fristille sine folkevalgte10:40Verden25 demonstranter drept i Bagdad10:35NorgeNSBs navnebytte kan bli billigere10:11VerdenKilde: USA gjenopptar samtaler med Taliban10:08MotorÉn av tre innrømmer: Tror de har kjørt med promille09:34SportDansk øl-jubel og tårer før Norge-duell: – Vi forbereder oss på slagsmål08:51VerdenBjörk: Greta Thunberg kommer til å forandre verden08:36PolitikkReidulf (17) fikk øye på noe rart: Norges ukjente sovjet-drama08:00SportHoppsjefen: – Vi har fått vår Northug og Bjørgen07:09VerdenEvo Morales til Cuba for medisinsk behandling07:01VerdenIndisk kvinne anmeldte menn for voldtekt – døde etter å ha blitt satt fyr på06:25NorgeMange trafikkuhell på glatte veier på Østlandet06:13VerdenStrømleverandør må ut med 120 milliarder i forlik etter branner i California06:02SportHergeirsson innrømmer feilvurdering, Gigstad Fauske kan bli VM-joker05:55NorgeFlere naust totalskadd i brann i Arna05:53VerdenSamoa hever portforbud etter massevaksinasjon05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeBilbrann i Oslo05:39NorgeDette skjedde i natt05:08NorgePilene peker nedover for Ap05:04VerdenUtålmodig kø-sniker fikk som fortjent04:53VerdenTrump avviser at han vil møte til høringer om riksrett04:42NorgeDale forsvarer ferjefri E3902:27VerdenHøyesterett i USA stanser regjeringens plan om å gjenoppta føderale dødsdommer02:27NorgeVG: 14 mistenkte i svindel av Telenor-bank i Pakistan01:53NorgeFotgjenger omkom i trafikkulykke på Randaberg i Rogaland01:29NorgePolfarerne og hjelperne har møtt hverandre på isen01:09VerdenEricsson betaler 9 milliarder i bot etter korrupsjonssak00:46VerdenElon Musk frifunnet for ærekrenkelser mot grottedykker23:53SportLie kjørte inn til karrierebeste i utfor21:40VerdenTrump ber høyesterett nekte Kongressen innsyn i finansopplysninger21:33NorgePolitiet utelukker ikke flere pågripelser etter skyting i Trondheim21:07PolitikkListhaug avskriver staten: – Kan bidra til at folk blir mindre ensomme20:40SportPearson blir Watfords tredje manager denne sesongen20:23NorgeMann omkom i ulykke på Randaberg i Rogaland20:10SportChristiansen tok EM-sølv og satte nordisk rekord20:07SportKilde sikret sesongens første pallplass med strålende løp i USA20:05NorgeDrapsforsøk med sparkesykkel opp for lagmannsretten19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull
Populært