Myndighetenes hemmelighold: – Dette er ulovlig

Offentlig versjon fra Krisestøtteenheten ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Illustrasjon: Dokument fra DSB
Offentlig versjon fra Krisestøtteenheten ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Illustrasjon: Dokument fra DSB

Uten hjemmel unntar DSB opplysninger om hvordan cornaviruset bekjempes på en rekke kritiske samfunnsområder. – Ulovlig hemmelig, konkluderer ekspert. 

For nesten to uker siden ba ABC Nyheter om innsyn i dokumenter fra Krisestøtteenheten hos DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Det ble da gitt bare delvis innsyn i ett av dokumentene. Her var med andre ord alle vesentlige opplysninger sladdet, uten at det ble oppgitt noen lovhjemmel for hemmeligholdet.

Det får en av Norges fremste eksperter på offentlighetsloven, Norsk presseforbunds juridiske rådgiver Kristine Foss, til å reagere:

– Dette er først og fremst ulovlig hemmelighold, sier hun.

Foss viser til at det skal oppgis en hjemmel i loven hvis opplysninger skal unntas offentligheten.

– Når dette ikke oppgis, er det et brudd på offentlighetsloven. To uker uten noen som helst tilbakemelding på hva som er rettslig grunnlag for dette hemmeligholdet, er helt uakseptabelt, konkluderer juristen.

DSB: – En glipp

– DSB beklager at du fikk oversendt et delvis sladdet dokument, uten noen begrunnelse for hvorfor opplysninger var tatt ut – og uten informasjon om muligheten til å klage. Dette skulle du naturligvis ha fått, og feilen skyldtes en glipp hos oss, skriver Morten Harangen i DSBs kommunikasjonsavdeling fredag ettermiddag.
Han viser til at de har fått uvanlig mange innsynsbegjæringer i forbindelse med corona-situasjonen, og at de ikke klarer alltid å svare så fort som de skulle ønske – selv om det er satt inn ekstra ressurser.

Haranger lover svar på det siste innsynskravet «tidlig i neste uke».

Halvparten sladdet

Av de 13 sidene i dette dokumentet, og det er inkludert forsiden, var fem helt sladdet. På disse sidene var det bare mulig å se at de var datert 14. april 2020.

På det tidspunktet var det registrert 6566 corona-smittede. FHI hadde verifisert 127 dødsfall, og 73 personer lå på intensivavdeling. Det var fortsatt helt usikkert hvor lenge Norge ville være nedstengt.

Men en oversikt over situasjonen på 14 samfunnskritiske områder er likevel helt overstrøket.

To ganger har ABC Nyheter purret på manglende hjemmel for hemmeligholdet av dokumentet datert 14. april, uten å ha fått svar fra DSB. Og fortsatt er ett annet dokument helt holdt tilbake uten noen som helst grunngivelse.

Artikkelen fortsetter under bildet

Slik ser den offentlige versjonen av nasjonal status på 14 kritiske samfunnsområder den 14. april. Illustrasjon: DSB
Slik ser den offentlige versjonen av nasjonal status på 14 kritiske samfunnsområder den 14. april. Illustrasjon: DSB

Særlig kritikkverdig under krisen

Kristine Foss påpeker at regjeringen i flere sammenhenger har understreket at åpenhet er et generelt mål og en grunnleggende forutsetning for å lukkes med håndteringen av covid-19 pandemien.

3. april - elleve dager før det aktuelle dokumentet ble lagt fram og mer enn tre uker før ABC Nyheters innsynskrav – ble åpenheten presisert i et rundskriv fra departementene om håndtering av innsynskrav.

– Det minste vi kan forlange da, er at man følger loven hvis noe skal unntas, sier juristen som fortsetter:

– Jeg mener det er særlig kritikkverdig når det er snakk om innsyn i en situasjonsrapport om coronaviruset. Med andre ord er det opplysninger som har stor aktualitet og er viktige for samfunnet å få innsyn i nå.

– Vi følger loven

På regjeringens pressekonferanse torsdag denne uken tok Aftenposten opp manglende offentlighet med henvisning til ti dokumenter som var holdt tilbake.

– Jeg er dypt uenig i at offentlighetsprinsippet er satt til side, svarte da statsminister Erna Solberg som også sa at «alle beslutningsdokumenter skal være åpne fra nå av».

Helseminister Bent Høie slo samtidig fast at «vi følger offentlighetsloven»

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært