Meny

Lik humor

Du vil oppfattes som svært intelligent

HØY INTELLIGENS: Evner man å få andre til å le, vil man også oppfattes som svært intelligent i andres øyne. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Egenskapen er viktigere for kvinner i jakten på menn, enn motsatt.
Humor-definisjon:
  • Humor er evnen til å oppfatte noe som morsomt og sansen for komikk. Humor er også en egenskap og mulighet ved mennesker, ytringer, framstillinger, gjenstander og situasjoner til å vekke slike følelser hos andre, det vil si tendensen visse kognitive erfaringer har til å fremkalle latter og gi positive, befriende følelser. Begrepet omfatter derfor hvilken som helst form for underholdning og menneskelig kommunikasjon som uttrykker uhøytidelig spøk og moro, gjør at mennesker ler og føler seg glade og lykkelige.
  • Noen trekk i humor er felles for mange kulturer og folkeslag, men det er typisk at forskjellige kulturer eller subkulturer har sine egne former for humor. Dette skyldes at humor utvikles i en kreativ prosess mellom mennesker. Også enkeltpersoner kan ha sin individuelle form for humor. Humor krever også at man er innforstått med et miljø, en felles kunnskap og kulturelle koder.
  • Humor eller gråt er metoder til å leve med uovervinnelige problemer. Hvis man ikke kan le av problemene, da skal man gråte. Det er også omvendt: Stor sorg kan først bearbeides endelig, når humoren tar over.
  • Humor er ikke bare ironi, den kan også ha en kjerne av ondskapsfullhet.

(Kilde: Wikipedia)

 Det kan være ganske frustrerende å oppdage at mannen du trodde var «the one» på grunn av den varme personligheten, den imponerende intelligensen, de gode verdiene, det nydelige smilet og de vakre øynene, viser seg å ha fullstendig annen type humor enn deg selv.

Dere ler aldri av de samme tingene, og dessverre skaper dette stor avstand mellom dere.

– Tegn på høy intelligens

Man skulle tro at alle de andre gode kriteriene ville overskygge en slik detalj, men ifølge forskere er lik humor for å skape samhold mye viktigere enn det mange kanskje tenker.

– I parforhold kan humor være med å skape intimitet, fordi når vi ler av de samme tingene blir vi mindre på vakt og mer åpne for hverandre. Både å gråte sammen og å le sammen er derfor godt for parforholdet. Lik humor vil kunne lede til mer åpenhet, mer glede og mer intimitet, sier Ingeborg Ramm Reber, samtale-og parterapeut, til Kvinneguiden.

Hun mener at par som ler sammen på grunn av lik humor, tar bort sin beskyttelse;

– Man gjør seg mer sårbar for den andre, og dermed også mer åpen og tilgjengelig for sin partner.

Piotr Pluta, forfatteren av bloggen Psychology of Humor og HR-konsulent, skrev sin masteroppgave i psykologi om humor.

Han mener at «sans for humor» er viktig allerede før parforholdet begynner;

– Det vil si selve «mate-selection» - god humor, eller egenskapen til å kunne få den andre til å le, er sett på både som et tegn på høy intelligens og som noe som lover at parforholdet vil være lettere, mer interessant og morsomt i tiden fremover, sier Pluta til Kvinneguiden.

Pluta tenker også at humor i allerede etablerte parforhold, evnen til å kunne le av det samme, og ikke minst le sammen av dette, kan tolkes som et tegn på intimitet.

– Og tegn på at to personer har et ganske så likt syn på verden, verdier og holdninger. Det forutsetter ofte at de er nokså samkjørte og kan takle kriser bedre sammen, sier han videre.

Sosialt glidemiddel

PARTERAPEUT: – Lik humor vil kunne lede til mer åpenhet, mer glede og mer intimitet, sier Ingeborg Ramm Reber, samtale-og parterapeut. Foto: PrivatPARTERAPEUT: – Lik humor vil kunne lede til mer åpenhet, mer glede og mer intimitet, sier Ingeborg Ramm Reber, samtale-og parterapeut. Foto: Privat

Sven Svebak er professor og humorforsker ved NTNU.

Han mener at det viktigste ved humor i et parforhold er at den er vennlig i formen.

– Det er typisk at mannen i parforholdet hyppigst er kilde til munterhet, men felles erfaringer og interesser er typisk for delt humor uansett, sier Svebak til Kvinneguiden.

Kai Schwind, humorforsker ved UIO og The Office-spesialist, kan også opplyse om at kvinner legger mer vekt på god humor hos sin partner enn motsatt;

– Ser man på ulike datingprofiler scorer humor ofte veldig høyt – og det vi ser at det er flest kvinner som oppgir dette som et viktig kriteria, ikke så mange menn skriver dette, sier Schwind til Kvinneguiden og understreker;

– Liker vi samme type humor, former det et bånd mellom oss. God humor er veldig, veldig viktig i et parforhold. Dette er også et sosialt glidemiddel for å skape samhold.

– Ler når vi føler oss bedre enn andre

PSYKOLOGI: – Egenskapen til å kunne få den andre til å le, er sett på både som et tegn på høy intelligens og som noe som lover at parforholdet vil være lettere, mer interessant og morsomt i tiden fremover, sier Piotr Pluta, konsulent ved Human Factors AS, som skrev sin masteroppgave i psykologi om humor. Foto: Human Factors ASPSYKOLOGI: – Egenskapen til å kunne få den andre til å le, er sett på både som et tegn på høy intelligens og som noe som lover at parforholdet vil være lettere, mer interessant og morsomt i tiden fremover, sier Piotr Pluta, konsulent ved Human Factors AS, som skrev sin masteroppgave i psykologi om humor. Foto: Human Factors AS

– En rekke psykologiske teorier forsøker å forklare hvorfor vi ler vi i det hele tatt, og hva slags ting som får oss til å le, kan Pluta fortelle.

Han refererer til psykologiens far, Sigmund Freuds teori, om at «vits» er en måte mennesker kan utløse sine ønsker som ellers ligger undertrykt av Superego.

– Her snakket han blant annet  om seksuelt-ladete vitser og de berømte «Freudian slips». En annen historisk gruppe av teorier, «superiority teories», hevder at vi ler av de tingene som gjør at vi opplever at vi er bedre - «superior», enn andre. Ytterligere en annen gruppe sier at gjennom latteren utløses det spenning som bygges opp i ulike situasjoner og av ulike hendelser, sier Pluta.

Men, teoriene som får mest oppmerksomhet og anerkjennelse blant humorpsykologene, er de som hevder at det er det som «ikke passer» innenfor vårt bilde av virkelighet, får oss til å le – og legger til en rekke kriterier for når dette skjer.

– For det første må det være noe uventet - for eksempel en «punchline» i en vits. For det andre må dette ikke være altfor lite eller altfor mye utenfor det man ellers forventer, og for det tredje må dette være en hendelse eller et utsagn som gjør at personer eller saker fremstår som mindre høytidelige, det vil si noe som reduserer deres status.

– Nordmenn er selvironiske

MANNEN MORSOMTS?: Sven Svebak, professor og humorforsker ved NTNU, mener at det er typisk at mannen i parforholdet hyppigst er kilde til munterhet. Foto: NTNUMANNEN MORSOMTS?: Sven Svebak, professor og humorforsker ved NTNU, mener at det er typisk at mannen i parforholdet hyppigst er kilde til munterhet. Foto: NTNU

Svebak mener at det er mulig å dele humor på tvers av kulturer i den grad humoren handler om noe felles ved kollektive menneskelige erfaringer.

– Sans for humor er alltid klistret på dine egne livserfaringer. Dermed blir det bare lett å forstå humor som har relevans for egen livshistorie, og vi deler lettest humor med mennesker vi deler erfaringer med, sier han.

Schwind mener at Norge skiller seg ut i fra mange andre land i verden fordi vi har såpass stor sans for ironi.

– Humoren her er ikke så bråkete og tullete som den for eksempel er i Sør-Europa. I en undersøkelse gjennomført i 33 land hvor man sjekket hvordan man tåler å bli gjort narr av, viser det seg at nordmenn tåler det veldig bra, men slik selvironi er vanskeligere i for eksempel asiatiske land, sier Schwind.

Pluta, som opprinnelig kommer fra Polen, tror at humor i Norge er litt forsiktig og at man ikke bruker sarkasme og tøffere vitser her i landet så ofte.

– Det kan godt gjøre at amerikanere og engelskmenn kan anse norsk humor som tørr og ukomplisert. Men jeg tror ikke det er sant, se på Fleksnes, eller Ylvis-brødrene. Jeg tror heller det har noe å gjøre med det at nordmenn vil gjøre hva som helst for å ikke fornærme noen; dere vil være snille, sier han og understreker;

– Det jeg setter stor pris i Norge er at det er nesten fullstendig mangel på kjønnsdiskriminerende humor – noe som ofte kjennetegner humoren i mitt hjemland og andre land i Europa. Jeg tror at det er et uttrykk for hva Norge har oppnådd når det gjelder likestillingstenkning også når det gjelder folkets tankesett og ikke bare lønnsnivåer.

Humor for «smarte» folk

VIKTIG KRITERIE FOR KVINNER: – Ser man på ulike datingprofiler scorer humor ofte veldig høyt – og det vi ser at det er flest kvinner som oppgir dette som et viktig kriteria, ikke så mange menn skriver dette, sier Kai Schwind, humorforsker ved UIO og The Office-spesialist. Foto: PrivatVIKTIG KRITERIE FOR KVINNER: – Ser man på ulike datingprofiler scorer humor ofte veldig høyt – og det vi ser at det er flest kvinner som oppgir dette som et viktig kriteria, ikke så mange menn skriver dette, sier Kai Schwind, humorforsker ved UIO og The Office-spesialist. Foto: Privat

Schwind forteller om forskningen på smakskulturer og hvordan de opprettholder sosiale hierarkier.

– Jeg syns at humor er polariserende, én person kan synes at det som sies er morsomt mens det kan virke støtende på en annen, man bestemmer selv hva god humor er. Humor er en del av kommunikasjonen, man vurderer humor ut i fra en sosial funksjon, de fleste syns at de har god humor.

– Det andre som former ens humor er samfunnet rundt og de ulike aspektene som eksisterer hva som er god og dårlig humor. Man skiller mellom interaksjon – i samtale med andre, og humor i media- hva som vises på TV for eksempel, sier Schwind videre.

Han mener at situasjonskomedier på TV gjerne er enkel humor som appellerer til en viss type folk, og så har man annen humor som kan appellere til «smarte» folk.

– «Nytt på Nytt» og «Ylvis» er for eksempel humor hvor andre bestemmer hva som er god humor.

Avgjørende i vennegjengen

Professor Svebak forteller at venner ofte deler intern humor som kan være vanskelig å både forstå og verdsette for utenforstående.

– Venner deler humor på grunnlag av forutsetninger som er beskrevet ovenfor. Intern humor kan være vanskelig å verdsette for utenforstående.

– Intern humor finner vi i en rekke yrker og på en rekke arbeidsplasser, og den kan virke både ubegripelig og rå på utenforstående, selv om den kan ha en nyttig effekt som sikkerhetsventil og effekt på følelsen av å mestre daglige utfordringer internt, mener han.

Schwind mener samtidig at lik humor er enda viktigere i en vennegjeng enn i et parforhold.

– For par har man gjerne andre, sterkere kriterier for å holde sammen enn humor, for eksempel trygghet og at man har barn sammen. Gode venner ler av de samme tingene, og man har gjerne en unik form for humor i vennegjengen som er utrolig viktig for samholdet, sier han.

 

– «God humor» for folk flest betyr «humor som ligner min»

En teori av Rod A. Martin (2003) deler de måtene individer bruker humor på i 4 «humor-stiler».

Det finnes det 2 positive humor-stiler:

Affiliative – når en ler av de tingene som alle andre i ens gruppe er også i stand til å le av, som forsterker gruppefølelsen, bringer mennesker tettere sammen, og skader ingen.

Self-enhansive – «selvforsterkende», begrepet beskriver bruk av humor der man latterliggjør vanskeligheter man opplever, problemer og det absurde i verden for å kunne opprettholde et godt humør og psykisk helse.

De 2 andre stilene er negative:

Aggressiv – der man latterliggjør og fornærmer andre personer for å oppnå en bedre posisjon i gruppen, eller skille ut enkelte gruppens medlemmer.

Self-deprecating – der man gjør narr av seg selv, ler av seg selv på sin egen bekostning, for å bli inkludert i gruppen.

(Kilde: Piotr Pluta)

 

Les også:

– Kan by på samlivsproblemer, mener parterapeut.

– Norske studenter ville ikke si ett ord i timene

Er du en klemmer eller en håndhilser?

Helse og livsstil
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus