Meny

Lik humor

Du vil oppfattes som svært intelligent

HØY INTELLIGENS: Evner man å få andre til å le, vil man også oppfattes som svært intelligent i andres øyne. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.
HØY INTELLIGENS: Evner man å få andre til å le, vil man også oppfattes som svært intelligent i andres øyne. Illustrasjonsfoto: Thinkstock.

Egenskapen er viktigere for kvinner i jakten på menn, enn motsatt.

Humor-definisjon:
  • Humor er evnen til å oppfatte noe som morsomt og sansen for komikk. Humor er også en egenskap og mulighet ved mennesker, ytringer, framstillinger, gjenstander og situasjoner til å vekke slike følelser hos andre, det vil si tendensen visse kognitive erfaringer har til å fremkalle latter og gi positive, befriende følelser. Begrepet omfatter derfor hvilken som helst form for underholdning og menneskelig kommunikasjon som uttrykker uhøytidelig spøk og moro, gjør at mennesker ler og føler seg glade og lykkelige.
  • Noen trekk i humor er felles for mange kulturer og folkeslag, men det er typisk at forskjellige kulturer eller subkulturer har sine egne former for humor. Dette skyldes at humor utvikles i en kreativ prosess mellom mennesker. Også enkeltpersoner kan ha sin individuelle form for humor. Humor krever også at man er innforstått med et miljø, en felles kunnskap og kulturelle koder.
  • Humor eller gråt er metoder til å leve med uovervinnelige problemer. Hvis man ikke kan le av problemene, da skal man gråte. Det er også omvendt: Stor sorg kan først bearbeides endelig, når humoren tar over.
  • Humor er ikke bare ironi, den kan også ha en kjerne av ondskapsfullhet.

(Kilde: Wikipedia)

Det kan være ganske frustrerende å oppdage at mannen du trodde var «the one» på grunn av den varme personligheten, den imponerende intelligensen, de gode verdiene, det nydelige smilet og de vakre øynene, viser seg å ha fullstendig annen type humor enn deg selv.

Dere ler aldri av de samme tingene, og dessverre skaper dette stor avstand mellom dere.

– Tegn på høy intelligens

Man skulle tro at alle de andre gode kriteriene ville overskygge en slik detalj, men ifølge forskere er lik humor for å skape samhold mye viktigere enn det mange kanskje tenker.

– I parforhold kan humor være med å skape intimitet, fordi når vi ler av de samme tingene blir vi mindre på vakt og mer åpne for hverandre. Både å gråte sammen og å le sammen er derfor godt for parforholdet. Lik humor vil kunne lede til mer åpenhet, mer glede og mer intimitet, sier Ingeborg Ramm Reber, samtale-og parterapeut, til Kvinneguiden.

Hun mener at par som ler sammen på grunn av lik humor, tar bort sin beskyttelse;

– Man gjør seg mer sårbar for den andre, og dermed også mer åpen og tilgjengelig for sin partner.

Piotr Pluta, forfatteren av bloggen Psychology of Humor og HR-konsulent, skrev sin masteroppgave i psykologi om humor.

Han mener at «sans for humor» er viktig allerede før parforholdet begynner;

– Det vil si selve «mate-selection» - god humor, eller egenskapen til å kunne få den andre til å le, er sett på både som et tegn på høy intelligens og som noe som lover at parforholdet vil være lettere, mer interessant og morsomt i tiden fremover, sier Pluta til Kvinneguiden.

Pluta tenker også at humor i allerede etablerte parforhold, evnen til å kunne le av det samme, og ikke minst le sammen av dette, kan tolkes som et tegn på intimitet.

– Og tegn på at to personer har et ganske så likt syn på verden, verdier og holdninger. Det forutsetter ofte at de er nokså samkjørte og kan takle kriser bedre sammen, sier han videre.

Sosialt glidemiddel

PARTERAPEUT: – Lik humor vil kunne lede til mer åpenhet, mer glede og mer intimitet, sier Ingeborg Ramm Reber, samtale-og parterapeut. Foto: PrivatPARTERAPEUT: – Lik humor vil kunne lede til mer åpenhet, mer glede og mer intimitet, sier Ingeborg Ramm Reber, samtale-og parterapeut. Foto: Privat

Sven Svebak er professor og humorforsker ved NTNU.

Han mener at det viktigste ved humor i et parforhold er at den er vennlig i formen.

– Det er typisk at mannen i parforholdet hyppigst er kilde til munterhet, men felles erfaringer og interesser er typisk for delt humor uansett, sier Svebak til Kvinneguiden.

Kai Schwind, humorforsker ved UIO og The Office-spesialist, kan også opplyse om at kvinner legger mer vekt på god humor hos sin partner enn motsatt;

– Ser man på ulike datingprofiler scorer humor ofte veldig høyt – og det vi ser at det er flest kvinner som oppgir dette som et viktig kriteria, ikke så mange menn skriver dette, sier Schwind til Kvinneguiden og understreker;

– Liker vi samme type humor, former det et bånd mellom oss. God humor er veldig, veldig viktig i et parforhold. Dette er også et sosialt glidemiddel for å skape samhold.

– Ler når vi føler oss bedre enn andre

PSYKOLOGI: – Egenskapen til å kunne få den andre til å le, er sett på både som et tegn på høy intelligens og som noe som lover at parforholdet vil være lettere, mer interessant og morsomt i tiden fremover, sier Piotr Pluta, konsulent ved Human Factors AS, som skrev sin masteroppgave i psykologi om humor. Foto: Human Factors ASPSYKOLOGI: – Egenskapen til å kunne få den andre til å le, er sett på både som et tegn på høy intelligens og som noe som lover at parforholdet vil være lettere, mer interessant og morsomt i tiden fremover, sier Piotr Pluta, konsulent ved Human Factors AS, som skrev sin masteroppgave i psykologi om humor. Foto: Human Factors AS

– En rekke psykologiske teorier forsøker å forklare hvorfor vi ler vi i det hele tatt, og hva slags ting som får oss til å le, kan Pluta fortelle.

Han refererer til psykologiens far, Sigmund Freuds teori, om at «vits» er en måte mennesker kan utløse sine ønsker som ellers ligger undertrykt av Superego.

– Her snakket han blant annet om seksuelt-ladete vitser og de berømte «Freudian slips». En annen historisk gruppe av teorier, «superiority teories», hevder at vi ler av de tingene som gjør at vi opplever at vi er bedre - «superior», enn andre. Ytterligere en annen gruppe sier at gjennom latteren utløses det spenning som bygges opp i ulike situasjoner og av ulike hendelser, sier Pluta.

Men, teoriene som får mest oppmerksomhet og anerkjennelse blant humorpsykologene, er de som hevder at det er det som «ikke passer» innenfor vårt bilde av virkelighet, får oss til å le – og legger til en rekke kriterier for når dette skjer.

– For det første må det være noe uventet - for eksempel en «punchline» i en vits. For det andre må dette ikke være altfor lite eller altfor mye utenfor det man ellers forventer, og for det tredje må dette være en hendelse eller et utsagn som gjør at personer eller saker fremstår som mindre høytidelige, det vil si noe som reduserer deres status.

– Nordmenn er selvironiske

MANNEN MORSOMTS?: Sven Svebak, professor og humorforsker ved NTNU, mener at det er typisk at mannen i parforholdet hyppigst er kilde til munterhet. Foto: NTNUMANNEN MORSOMTS?: Sven Svebak, professor og humorforsker ved NTNU, mener at det er typisk at mannen i parforholdet hyppigst er kilde til munterhet. Foto: NTNU

Svebak mener at det er mulig å dele humor på tvers av kulturer i den grad humoren handler om noe felles ved kollektive menneskelige erfaringer.

– Sans for humor er alltid klistret på dine egne livserfaringer. Dermed blir det bare lett å forstå humor som har relevans for egen livshistorie, og vi deler lettest humor med mennesker vi deler erfaringer med, sier han.

Schwind mener at Norge skiller seg ut i fra mange andre land i verden fordi vi har såpass stor sans for ironi.

– Humoren her er ikke så bråkete og tullete som den for eksempel er i Sør-Europa. I en undersøkelse gjennomført i 33 land hvor man sjekket hvordan man tåler å bli gjort narr av, viser det seg at nordmenn tåler det veldig bra, men slik selvironi er vanskeligere i for eksempel asiatiske land, sier Schwind.

Pluta, som opprinnelig kommer fra Polen, tror at humor i Norge er litt forsiktig og at man ikke bruker sarkasme og tøffere vitser her i landet så ofte.

– Det kan godt gjøre at amerikanere og engelskmenn kan anse norsk humor som tørr og ukomplisert. Men jeg tror ikke det er sant, se på Fleksnes, eller Ylvis-brødrene. Jeg tror heller det har noe å gjøre med det at nordmenn vil gjøre hva som helst for å ikke fornærme noen; dere vil være snille, sier han og understreker;

– Det jeg setter stor pris i Norge er at det er nesten fullstendig mangel på kjønnsdiskriminerende humor – noe som ofte kjennetegner humoren i mitt hjemland og andre land i Europa. Jeg tror at det er et uttrykk for hva Norge har oppnådd når det gjelder likestillingstenkning også når det gjelder folkets tankesett og ikke bare lønnsnivåer.

Humor for «smarte» folk

VIKTIG KRITERIE FOR KVINNER: – Ser man på ulike datingprofiler scorer humor ofte veldig høyt – og det vi ser at det er flest kvinner som oppgir dette som et viktig kriteria, ikke så mange menn skriver dette, sier Kai Schwind, humorforsker ved UIO og The Office-spesialist. Foto: PrivatVIKTIG KRITERIE FOR KVINNER: – Ser man på ulike datingprofiler scorer humor ofte veldig høyt – og det vi ser at det er flest kvinner som oppgir dette som et viktig kriteria, ikke så mange menn skriver dette, sier Kai Schwind, humorforsker ved UIO og The Office-spesialist. Foto: Privat

Schwind forteller om forskningen på smakskulturer og hvordan de opprettholder sosiale hierarkier.

– Jeg syns at humor er polariserende, én person kan synes at det som sies er morsomt mens det kan virke støtende på en annen, man bestemmer selv hva god humor er. Humor er en del av kommunikasjonen, man vurderer humor ut i fra en sosial funksjon, de fleste syns at de har god humor.

– Det andre som former ens humor er samfunnet rundt og de ulike aspektene som eksisterer hva som er god og dårlig humor. Man skiller mellom interaksjon – i samtale med andre, og humor i media- hva som vises på TV for eksempel, sier Schwind videre.

Han mener at situasjonskomedier på TV gjerne er enkel humor som appellerer til en viss type folk, og så har man annen humor som kan appellere til «smarte» folk.

– «Nytt på Nytt» og «Ylvis» er for eksempel humor hvor andre bestemmer hva som er god humor.

Avgjørende i vennegjengen

Professor Svebak forteller at venner ofte deler intern humor som kan være vanskelig å både forstå og verdsette for utenforstående.

– Venner deler humor på grunnlag av forutsetninger som er beskrevet ovenfor. Intern humor kan være vanskelig å verdsette for utenforstående.

– Intern humor finner vi i en rekke yrker og på en rekke arbeidsplasser, og den kan virke både ubegripelig og rå på utenforstående, selv om den kan ha en nyttig effekt som sikkerhetsventil og effekt på følelsen av å mestre daglige utfordringer internt, mener han.

Schwind mener samtidig at lik humor er enda viktigere i en vennegjeng enn i et parforhold.

– For par har man gjerne andre, sterkere kriterier for å holde sammen enn humor, for eksempel trygghet og at man har barn sammen. Gode venner ler av de samme tingene, og man har gjerne en unik form for humor i vennegjengen som er utrolig viktig for samholdet, sier han.

– «God humor» for folk flest betyr «humor som ligner min»

En teori av Rod A. Martin (2003) deler de måtene individer bruker humor på i 4 «humor-stiler».

Det finnes det 2 positive humor-stiler:

Affiliative – når en ler av de tingene som alle andre i ens gruppe er også i stand til å le av, som forsterker gruppefølelsen, bringer mennesker tettere sammen, og skader ingen.

Self-enhansive – «selvforsterkende», begrepet beskriver bruk av humor der man latterliggjør vanskeligheter man opplever, problemer og det absurde i verden for å kunne opprettholde et godt humør og psykisk helse.

De 2 andre stilene er negative:

Aggressiv – der man latterliggjør og fornærmer andre personer for å oppnå en bedre posisjon i gruppen, eller skille ut enkelte gruppens medlemmer.

Self-deprecating – der man gjør narr av seg selv, ler av seg selv på sin egen bekostning, for å bli inkludert i gruppen.

(Kilde: Piotr Pluta)

Les også:

– Kan by på samlivsproblemer, mener parterapeut.

– Norske studenter ville ikke si ett ord i timene

Er du en klemmer eller en håndhilser?

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:35 Trump: – Håper på fredsavtale med Taliban17:24 Aalesund fortsatte seiersrekken17:24 Aalesund stakk ytterligere ifra etter seier og Sandefjord-poengtap17:22 Mjelde reddet poeng for Sandefjord17:04 LSK vant «hatkampen» mot VIF16:57 Røa seiret hjemme mot Stabæk16:52 Klepp-seier over Avaldsnes16:51 Uavgjort mellom Fart og Lyn16:48 Norsk tredjeplass i Sommer Grand Prix16:43 Jensen: Naturlig med landsstyremøte når avklaring nærmer seg16:33 Manshaus oppsøkte læstadianske menigheter16:33 Nytt tap for Kolbotn16:12 Erna Solberg åpnet tredje etappe av sykkelrittet Arctic Race16:10 Flo avgjorde for Sotra15:59 Ny seier for Levanger15:59 – Gjør at vi selger konkurransefortrinnet til utlandet15:52 LSK slo Vålerenga på hjemmebane15:40 Venstre: Uaktuelt med bompengetiltak som fører til økt trafikk15:23 Ny seier, og Arsenal kan ha funnet gull15:18 Bayern henter fransk stortalent15:13 Åpnet internasjonalt møte om handel med truede arter15:00 Al-Noor-moskeen åpnet dørene for pressen14:31 Neymar fortsatt ute av PSG-troppen14:29 Avtale om maktdeling undertegnet i Sudan14:20 Økning i antall harepest-tilfeller13:43 XXL-sjefen bekrefter prisjuks13:09 Skyting over grensa i Kashmir13:00 Per Sandberg om Charterfeber: – Du vinner hver dag der. Bryter barrierer og bygger selvtillit12:46 Vys billettsystem brøt sammen12:35 Person omkom etter fall fra bygning12:22 Syklisten ser på bilen – så bare rister hun på hodet12:10 Forklarte seg om drapsåstedet og ruten til moskeen12:09 Lærere demonstrerer i Hongkong11:44 Rødgrønn frykt for «krig mot byene» i regjeringens bomløsning11:08 Sjefstrateg spår valutasjokk10:59 Avis: Boris Johnson skal møte Merkel og Macron10:37 Høyt elsket sjøku døde i Thailand10:14 Siktet etter mistenkelig dødsfall på Vinstra aksepterer varetekt09:53 Politiet varsler ny informasjon i forsvinningssaken09:19 Varsler gjennomgang av politiets prosjektstyring08:31 «Kommunisme»-måling: – Rødt har blitt mer spiselig08:23 Forsvaret bidro med vel 30 milliarder til samfunnet i fjor08:21 Politiet brukte 15 minutter til moskeen i Bærum08:02 Neville garanterer at Salah forlater Liverpool06:45 Savnet krabbefisker funnet i god behold06:45 Sjakkekspert: – For Carlsen er det kun førsteplasser som gjelder06:45 Mann siktet for drap på turist på New Zealand06:36 Ung mann til sykehus etter voldshendelse i Kristiansand06:11 Hurtigruten nektes å seile til Frans Josefs land06:10 Dette skjer i dag06:00 Real Sociedad-sjefen om Ødegaard: – Han lever og tenker fotball 24 timer i døgnet05:39 Dette skjedde i natt05:24 KCNA: Kim Jong-un ledet ny rakettoppskyting04:42 Oslo SV vil at elsparkesyklene skal bli en del av Ruter04:15 USA oppfordrer til dialog om Kashmir03:41 Politiet ferdig med etterforskningen av Sandnes-drapet02:56 Golf: Motgang for Hovland i Ohio02:04 Skuespiller Peter Fonda er død02:03 Mindreårig gutt til sykehuset etter slåsskamp i Aust-Agder01:56 Ap, Høyre og Frp sier fortsatt nei til innsyn i regnskap01:06 Manshaus med «viktige detaljer» i omfattende avhør01:00 USA har sendt ut arrestordre på iransk tankskip00:26 Galatasaray tapte med Linnes på benken00:22 Moské-helten: – Jeg visste at jeg ville dø om jeg slapp ham00:19 Huddersfield sparket Siewert etter tap mot Fulham00:04 38-årig innbytter senket Barcelona i serieåpningen23:33 Oppgang på Wall Street23:03 Jarstein og Skjelbred med sterkt poeng i München22:46 Manshaus med «viktige detaljer» i omfattende avhør22:40 Epstein tok livet sitt, konkluderer rettsmedisinere22:40 Jarstein og Skjelbred med sterkt poeng i München22:13 Sykkelikonet Gimondi døde av hjertesvikt22:09 Forsvareren: – Han har vært samarbeidsvillig22:08 Barcelona leier ut Coutinho til Bayern München21:52 Har tapt Fredriksen-gaven på ett år21:22 Solberg etter varsel om Frp-møte: – Vi jobber med løsninger om bompenger og statsbudsjettet21:17 Trump-administrasjonen vil selge jagerfly til Taiwan21:00 Politiet: Terror- og drapssiktede Manshaus erkjenner de faktiske forhold20:54 Minst fire drept i bombeangrep i moské i Pakistan20:32 Ekstraordinært landsstyremøte i Frp: regjeringsdeltakelse er tema20:24 Imam: – Manshaus hadde på seg sko med spiker19:59 – Bør låne oss ut av bomknipa19:15 Northug tilbake på langrennslandslaget som sponsor19:01 Pilothelten reddet 233 mennesker: – Jeg følte ingen frykt18:23 Lundanes vant mellomdistansen i o-VM, bronse til Dæhli17:47 Manshaus i avhør hos politiet17:22 Påstander om samrøre øker i hvert fall ikke tilliten til mediene17:11 – Norge har ingenting med å være et eksempel for oss17:08 Imam om Manshaus: – Han er en fiende av islam og menneskeheten17:06 Mos til Sarpsborg, Salvesen til Strømsgodset16:46 En person innbrakt etter bråk ved valgbod på Karl Johans gate16:28 Hopp: Tande ute med skade i opptil seks uker16:27 Ikke nye funn av E. coli i vannprøver i Bergen16:11 Grønland til Trump: – Vi er ikke til salgs15:42 Stefaren får ikke bistandsadvokat14:49 – Norge kan tjene 210 milliarder14:28 Kåre (94) og Ingebrigt (94) får flytte sammen med konene14:01 NTNU-rektor slutter på grunn av forhold til kollega13:42 Nederlandsk prinsesse er død13:33 G-Sport legges ned
Siste nytt
17:35PolitikkTrump: – Håper på fredsavtale med Taliban17:24SportAalesund fortsatte seiersrekken17:24SportAalesund stakk ytterligere ifra etter seier og Sandefjord-poengtap17:22SportMjelde reddet poeng for Sandefjord17:04SportLSK vant «hatkampen» mot VIF16:57SportRøa seiret hjemme mot Stabæk16:52SportKlepp-seier over Avaldsnes16:51SportUavgjort mellom Fart og Lyn16:48SportNorsk tredjeplass i Sommer Grand Prix16:43PolitikkJensen: Naturlig med landsstyremøte når avklaring nærmer seg16:33NorgeManshaus oppsøkte læstadianske menigheter16:33SportNytt tap for Kolbotn16:12SportErna Solberg åpnet tredje etappe av sykkelrittet Arctic Race16:10SportFlo avgjorde for Sotra15:59SportNy seier for Levanger15:59Penger– Gjør at vi selger konkurransefortrinnet til utlandet15:52SportLSK slo Vålerenga på hjemmebane15:40PolitikkVenstre: Uaktuelt med bompengetiltak som fører til økt trafikk15:23SportNy seier, og Arsenal kan ha funnet gull15:18SportBayern henter fransk stortalent15:13VerdenÅpnet internasjonalt møte om handel med truede arter15:00NorgeAl-Noor-moskeen åpnet dørene for pressen14:31SportNeymar fortsatt ute av PSG-troppen14:29VerdenAvtale om maktdeling undertegnet i Sudan14:20NorgeØkning i antall harepest-tilfeller13:43PengerXXL-sjefen bekrefter prisjuks13:09VerdenSkyting over grensa i Kashmir13:00Helse og livsstilPer Sandberg om Charterfeber: – Du vinner hver dag der. Bryter barrierer og bygger selvtillit12:46PengerVys billettsystem brøt sammen12:35NorgePerson omkom etter fall fra bygning12:22MotorSyklisten ser på bilen – så bare rister hun på hodet12:10VerdenForklarte seg om drapsåstedet og ruten til moskeen12:09VerdenLærere demonstrerer i Hongkong11:44PolitikkRødgrønn frykt for «krig mot byene» i regjeringens bomløsning11:08PengerSjefstrateg spår valutasjokk10:59PolitikkAvis: Boris Johnson skal møte Merkel og Macron10:37VerdenHøyt elsket sjøku døde i Thailand10:14NorgeSiktet etter mistenkelig dødsfall på Vinstra aksepterer varetekt09:53NorgePolitiet varsler ny informasjon i forsvinningssaken09:19NorgeVarsler gjennomgang av politiets prosjektstyring08:31Politikk«Kommunisme»-måling: – Rødt har blitt mer spiselig08:23PengerForsvaret bidro med vel 30 milliarder til samfunnet i fjor08:21NorgePolitiet brukte 15 minutter til moskeen i Bærum08:02SportNeville garanterer at Salah forlater Liverpool06:45NorgeSavnet krabbefisker funnet i god behold06:45SportSjakkekspert: – For Carlsen er det kun førsteplasser som gjelder06:45VerdenMann siktet for drap på turist på New Zealand06:36NorgeUng mann til sykehus etter voldshendelse i Kristiansand06:11ReiseHurtigruten nektes å seile til Frans Josefs land06:10NorgeDette skjer i dag06:00SportReal Sociedad-sjefen om Ødegaard: – Han lever og tenker fotball 24 timer i døgnet05:39NorgeDette skjedde i natt05:24VerdenKCNA: Kim Jong-un ledet ny rakettoppskyting04:42NorgeOslo SV vil at elsparkesyklene skal bli en del av Ruter04:15VerdenUSA oppfordrer til dialog om Kashmir03:41NorgePolitiet ferdig med etterforskningen av Sandnes-drapet02:56SportGolf: Motgang for Hovland i Ohio02:04KulturSkuespiller Peter Fonda er død02:03NorgeMindreårig gutt til sykehuset etter slåsskamp i Aust-Agder01:56NorgeAp, Høyre og Frp sier fortsatt nei til innsyn i regnskap01:06NorgeManshaus med «viktige detaljer» i omfattende avhør01:00VerdenUSA har sendt ut arrestordre på iransk tankskip00:26SportGalatasaray tapte med Linnes på benken00:22NorgeMoské-helten: – Jeg visste at jeg ville dø om jeg slapp ham00:19SportHuddersfield sparket Siewert etter tap mot Fulham00:04Sport38-årig innbytter senket Barcelona i serieåpningen23:33VerdenOppgang på Wall Street23:03SportJarstein og Skjelbred med sterkt poeng i München22:46NorgeManshaus med «viktige detaljer» i omfattende avhør22:40VerdenEpstein tok livet sitt, konkluderer rettsmedisinere22:40NorgeJarstein og Skjelbred med sterkt poeng i München22:13SportSykkelikonet Gimondi døde av hjertesvikt22:09NorgeForsvareren: – Han har vært samarbeidsvillig22:08SportBarcelona leier ut Coutinho til Bayern München21:52PengerHar tapt Fredriksen-gaven på ett år21:22PolitikkSolberg etter varsel om Frp-møte: – Vi jobber med løsninger om bompenger og statsbudsjettet21:17VerdenTrump-administrasjonen vil selge jagerfly til Taiwan21:00NorgePolitiet: Terror- og drapssiktede Manshaus erkjenner de faktiske forhold20:54PolitikkMinst fire drept i bombeangrep i moské i Pakistan20:32PolitikkEkstraordinært landsstyremøte i Frp: regjeringsdeltakelse er tema20:24NorgeImam: – Manshaus hadde på seg sko med spiker19:59Bil– Bør låne oss ut av bomknipa19:15NæringslivNorthug tilbake på langrennslandslaget som sponsor19:01VerdenPilothelten reddet 233 mennesker: – Jeg følte ingen frykt18:23SportLundanes vant mellomdistansen i o-VM, bronse til Dæhli17:47NorgeManshaus i avhør hos politiet17:22PolitikkPåstander om samrøre øker i hvert fall ikke tilliten til mediene17:11Verden– Norge har ingenting med å være et eksempel for oss17:08NorgeImam om Manshaus: – Han er en fiende av islam og menneskeheten17:06SportMos til Sarpsborg, Salvesen til Strømsgodset16:46NorgeEn person innbrakt etter bråk ved valgbod på Karl Johans gate16:28SportHopp: Tande ute med skade i opptil seks uker16:27NorgeIkke nye funn av E. coli i vannprøver i Bergen16:11PolitikkGrønland til Trump: – Vi er ikke til salgs15:42NorgeStefaren får ikke bistandsadvokat14:49Penger– Norge kan tjene 210 milliarder14:28Helse og livsstilKåre (94) og Ingebrigt (94) får flytte sammen med konene14:01NorgeNTNU-rektor slutter på grunn av forhold til kollega13:42VerdenNederlandsk prinsesse er død13:33PengerG-Sport legges ned

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus