Meny
stemmer
Fattigdom som vises når du smiler
Regjeringens forslag til kutt i støtte til tannreguleringer slår ut sosialt skjevt. Det er vanskelig å forstå at man ruller tilbake en flik av velferdsstaten uten å se på hvem det går ut over.
Trumps tvilsomme venner
Mens vi venter er det mye å lese ut av det som allerede skjer i utkanten av «Russergate» – og som berører Trumps venner og medarbeidere, skriver Audun Tjomsland. 
Transmenn kan hjelpe #MeToo-bevegelsen
Etter å levd i 36 år har jeg nå alle mannlige privilegier. Jeg er som en hemmelig agent hyret inn for å spre feminisme og underminere patriarkatet fra innsiden.
Tropesommeren 2018 – «fantastisk og skremmende»
Det er heller ingen tvil blant klimaforskere verden over at dette med den største sannsynlighet skyldes globale klimaendringer og må tas på alvor, skriver Helge W. Myrseth.
Æddabædda – en maktpsykanalyse
Du har nok større sjanse for å forstå internasjonal storpolitikk i dag hvis du har studert psykologi i stedet for statsvitenskap.
Trumps falske nyheter splitter Amerika
Trumps presidentskap er preget av påstander om «fake news» og «alternative facts». Hans troverdighet i befolkningen som helhet er lav, men blant sine kjernevelgere har han høy troverdighet. Der er det mediene som har lav troverdighet, mener Audun Tjomsland.
Lyset i enden av tunnelen er ikke blåbær og krystaller
Kreft er ikke tabloidmat, noe vi skal sko oss på eller lure folk med. Det er hverdagen til tusenvis av nordmenn.
Russerne fortsetter presset mot USA
Hvorfor kalte Trump påstanden om at russerne påvirket utfallet av valgkampen i 2016 en bløff når hele hans etterretningsmiljø mener det er en sannhet? spør Audun Tjomsland.
Nordiske molbohistorier i avfallspolitikken
Norden må enes om felles krav til bærekraft for avfallstransporten. Manglende politisk samkjøring gir tragikomiske situasjoner. Lokale miljøhensyn går opp i dieselrøyken i transporten mellom landene, skriver Odd Terje Døvik.
Daniel Ortega – Nicaraguas paramilitære leder
Hvorfor er paramilitære involvert i væpnede aksjoner mot de som protesterer mot din regjering? Det var spørsmålet Nicaraguas president Daniel Ortega fikk i et tv-intervju med amerikanske Fox News sist uke.