Stemmer
Debatten om boomers, millenials og generation Z gir ingen mening
Debatten om boomers, millenials og generation Z gir ingen mening
Store deler av generasjonsretorikken i den offentlige debatten bygger på myter. Sannheten er at det sjelden gir mening å dele folk opp ut fra generasjoner.
EU kan ikke herse sånn med Sveits som de gjør med Norge
EU kan ikke herse sånn med Sveits som de gjør med Norge
Ingen EU-kommissær flyr over Sveits og pålegger dem sine direktiver. Og sveitserne slipper unna med under en femtedel av det EU henter ut av norske skattebetalere i «EØS-kontingent».
Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova
Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova
Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk.
Vi trenger ikke lobbyisme mot kostrådene
Vi trenger ikke lobbyisme mot kostrådene
MatPrat bidrar til å opprettholde dagens høye kjøttforbruk, som bør ned av hensyn til klima og folkehelse. Zero mener tiden er moden for å innføre en politikk som er mer i tråd med myndighetenes egne kostråd.
Bjørnar Moxnes er tilbake
Bjørnar Moxnes er tilbake
Ja, tilbake på Stortinget var han allerede i mai, men med intervjuet på NRK Dagsrevyen onsdag er han også tilbake som en politiker å regne med.
Norge har blitt kastet ut av klimaklubben
Norge har blitt kastet ut av klimaklubben
Tidligere stod Norge skulder mot skulder med de aller mest sårbare øystatene i kampen mot klimaendringene. Slik er det ikke lenger. Skillet mellom en ambisiøs klimapolitikk og norske oljeinteresser blir stadig tydeligere.
Forsvaret har nøkkelen til Norges neste grønne eksporteventyr
Forsvaret har nøkkelen til Norges neste grønne eksporteventyr
Forsvaret skal få 28 nye standardiserte fartøy, og samtidig kutte egne klimagassutslipp. En nøkkel for å lykkes, blir å få de nye skipene over på norskutviklet og norskprodusert lav- og nullutslippsteknologi. Det haster å komme i gang.
AFP er statssubsidiert forskjellsbehandling
AFP er statssubsidiert forskjellsbehandling
Den største svakheten med dagens AFP-ordning at den ikke treffer de arbeidstakerne i norsk arbeidsliv som har de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene.
Er det håp for et demokratisk, menneske- og klimavennlig Europa?
Er det håp for et demokratisk, menneske- og klimavennlig Europa?
I 2012 hadde Europa 12 prosent høyere BNP enn USA. Ti år etter hadde USA klatret 20 prosent over vårt kontinent. Et kontinent med krig. Hva nå?
Zero bommer med MatPrat-kutt som klimatiltak
Zero bommer med MatPrat-kutt som klimatiltak
Når man skal utforme meningsfulle klimatiltak må man også foreta en vurdering av hva som går tapt ved å innføre endringer.