Meny

Staten vs. framtida

Illustrasjonsfoto. Foto: Kystverket / NPK

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Mari Seilskjær
Mari Seilskjær er jurist.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Hvordan løse en krevende juridisk sak? Definer de vanskeligste argumentene som irrelevante.

Dommen i Norges første klimarettssak har falt. Oslo tingrett mente at regjeringens tillatelser til oljeleting i Arktis ikke er i strid med Grunnloven, og frifant staten.

Greenpeace og Natur og Ungdom hevdet at vedtakene som åpner for oljeboring i nye områder i Barentshavet, er i strid med Grunnlovens miljøparagraf, § 112, som sier at enhver har rett til et sunt miljø, og at denne retten også gjelder kommende generasjoner. Vitenskapen sier klart at klimaet ikke tåler mer olje, men det var altså ikke nok til å nå fram i første runde i domstolen.

Selv om vi nærmer oss de siste dråpene som kan ha dramatiske konsekvenser, mener retten at den kan se bort fra hele begeret som snart er fylt opp.

Saksøkerne oppnådde riktignok noen viktig seire:

Dommen slår fast at Grunnloven § 112 er en rettighetsbestemmelse, og ikke bare en uforpliktende programerklæring som ikke gir borgerne noen miljørettigheter, slik staten hevdet. Tingretten fastslår også at klima omfattes av miljøbestemmelsen.

Norge, en del av verden

Mye av dommen er likevel sørgelig lesning for dem som er opptatt av verdens klima. Dommen sier at utslipp fra forbrenning av norsk olje i utlandet, som er den klart største klimavirkningen, ikke er relevant for vurderingen av § 112. Det er bare utslippene som skjer her til lands som teller. Tilnærmingen er snever, og har allerede blitt kritisert av flere jussprofessorer ( Graver, Øyrehagen Sunde, Fauchald).

Det skal sies at verken internasjonale konvensjoner eller tradisjonell miljørett innebærer ansvar for eksporterte utslipp. Allikevel skal ikke det i seg selv begrense anvendelsen av Grunnloven, som er den øverste rettskilden i norsk rett.

Klimaproblemet er åpenbart globalt.

Spørsmålet i saken var om virkningene av å hente opp mer olje og gass er i strid med Grunnloven, fordi det innebærer å ta mer petroleum inn i kretsløpet enn klimaet tåler. Har Norge et ansvar for den fossile energien vi forsyner verden med? Det er snakk om vedtak fra norske myndigheter som har som direkte konsekvens at klimautslippene øker mer enn det er plass til i verdens karbonbudsjetter. Disse perspektivene fikk likevel ingen plass i dommerens argumentasjon. Dommeren skriver at den bredere konteksten ikke er relevant for vurderingen av § 112.

Dommeren mener også at det bare er letefasen som skal tas i betraktning, og at miljøkonsekvenser av petroleumsutvinning og drift av skal holdes utenfor. Da blir vurderingstemaet veldig begrenset, og det blir mer nærliggende å konkludere med at vedtakene ikke krenker den grunnlovsfestede retten til miljø.

Bagatelliserer klimatiltak

Dommeren tar altså ikke hensyn til at tillatelsene til oljeleting inngår i en lang rekke av lignende vedtak som til sammen har omfattende klimafølger. Konsekvensene av hvert enkelt vedtak skal vurderes helt isolert. Den tilnærmingen henger også dårlig sammen med uttalelsene tidligere i dommen, som etablerer levelig klima som en grunnlovsfestet rettighet. Miljø og klima kan raseres bit for bit, fordi ingen handlinger i seg selv er alvorlige nok til at de anses som grunnlovsbrudd. Selv om vi nærmer oss de siste dråpene som kan ha dramatiske konsekvenser, mener retten at den kan se bort fra hele begeret som snart er fylt opp.

At mange gjør det samme, har fint lite å si for om en handling er ulovlig.

Klimaproblemet er åpenbart globalt. På andre områder som har en mer internasjonal karakter, som korrupsjon og våpensalg, har en innsett at de rettslige vurderingene ikke kan begrenses til hva som skjer innenfor norske grenser. Det er på høy tid at den erkjennelsen kommer også på miljøområdet.

I denne saken bruker i stedet dommeren den globale situasjonen til å bagatellisere konsekvensene av norsk politikk på området.

Det er i praksis å abdisere som kontrollorgan for forvaltningens beslutninger.

Norske utslipp utgjør 1,5 promille av utslippene i verden, skriver han, og viser så til at klimautslippene det er snakk om i denne saken bare vil være marginale bidrag til totalbelastningen. En slik argumentasjon river grunnen under hele klimapolitikken, fordi alle utslippsreduserende tiltak vil i seg selv være utilstrekkelige, og alle handlinger vil være marginale. Også juridisk sett er det tynt. At mange gjør det samme, har fint lite å si for om en handling er ulovlig.

Les kommentaren: Ny tids tale

Sentrale, men irrelevante aspekter

Tingrettsdommen sier faktisk at det at Stortinget har iverksatt relevante tiltak i seg selv kan anses som tilstrekkelig til at vedtaket ikke anses å stride mot Grunnloven. Det er i praksis å abdisere som kontrollorgan for forvaltningens beslutninger.

Rettsvitenskapen er jo ikke kjent for å være nytenkningen og samfunnsutviklingens høyborg, og en konservativ tilnærming fra en dommer sjokkerer nok få. Det gamle sleivsparket fra kriminolog Nils Christie er betimelig, han sa til studentene sine at trening i juss er trening i å se bort fra det meste. Han hadde åpenbart rett i at mange av de mest sentrale aspektene ved en sak ofte anses som irrelevante i en rettslig vurdering.

Argumentasjonsplikten er strengere i retten enn i politiske sammenhenger, og det absurde i begrunnelsene den norske olje- og klimapolitikken hviler på, kan tre klarere fram.

Klimasøksmålet utspiller seg dessuten på et felt hvor mentalitetsendringer sitter ekstra langt inne. Det skal mye til at det settes restriksjoner på aktivitet som anses viktig, som petroleumsaktivitet i høyeste grad gjør.

Vi er en oljenasjon som har hatt store gevinster av våre fossile ressurser, og det er snakk om et tankesett som sitter dypt i mange av oss, og som aktivt støttes opp om av den politiske makten og sterke petroleumsinteresser. Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer som er involvert i saken på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, har kalt klimasøksmålet en sak om olje-Norges sjel.

Les også: De ignorerte konsekvensene av Brexit

Norsk oljepolitikk i søkelyset

Men av samme grunn kan rettssalen også være en god arena. Selv om det er motbakke for å vinne fram juridisk, er rettsprosessen godt egnet til å avkle inkonsistent og ulogisk argumentasjon og vise fram hvor uholdbar den norske, politiske tilnærmingen er. Argumentasjonsplikten er strengere i retten enn i politiske sammenhenger, og det absurde i begrunnelsene den norske olje- og klimapolitikken hviler på, kan tre klarere fram.

Rettssaken kan vise at norsk petroleumsutvinning ikke foregår uavhengig av verdens karbonbudsjetter, og at en snever nasjonal og politisk argumentasjon ikke er holdbar når det er snakk om forhold som er globale og fysiske og hvor det er naturen som setter grensene. Uavhengig av utfall i saken har det verdi at søksmålet setter søkelyset på og utfordrer tenkningen i norsk oljepolitikk.

Klimarettssaken har ført til at det nå er langt flere som er klar over hva Norge gjør i Arktis, og at det er uforenlig med et stabilt klima.

Klimasøksmålet har avdekket slurvete saksbehandling og feil i hundremillionersklassen i statens økonomiske beregninger . Selv om tingretten la lite vekt på det i sin vurdering, har det betydning at politikere, byråkrater og selskaper vet at de blir gått etter i sømmene og at avgjørelser blir kritisert og utfordret. Klimarisiko må tas inn i vurderingene i en helt annen grad enn før, og det kan ikke lenger tas for gitt at oljeboring vil være lønnsomt.

Og ikke minst har det betydning at flere får øynene opp for at klima og olje må ses i sammenheng, og at vi ikke kan fortsette å lete etter mer ny olje når vi allerede har funnet mer enn vi kan bruke. Spørsmål om oljeboring har lenge handlet mest om Lofotens skjebne, og oppstarten av massiv oljeutvinning i Barentshavet har gått under radaren for mange. Klimarettssaken har ført til at det nå er langt flere som er klar over hva Norge gjør i Arktis, og at det er uforenlig med et stabilt klima.

Les også: Har vi virkelig ikke kommet lengre enn dette?

Økende bevissthet

Rettssalen er en god arena for å få fram kompliserte årsakssammenhenger. Søksmålet bidrar til at flere ser at klimakamp er viktig, og at å holde olje og gass i bakken er en av de viktigste delene av den kampen.

Klimasøksmålet kan bli en av sakene hvor domstolene viser at de har en viktig rolle som beskytter av borgernes grunnleggende rettigheter.

The Economist omtalte klimarettssaken i sitt nyhets-varsel den dagen dommen kom. De skrev at det var mest sannsynlig at staten kom til å vinne i denne runden, men at borgeres årvåkenhet på klimafeltet stadig øker, og at det samme kan skje innenfor rettsvitenskapen. Om det blir folks bevissthet eller jussen som leder an, gjenstår å se.

Men høyst sannsynlig blir det flere runder, og håpet er at høyere rettsinstanser tar alvoret inn over seg i større grad. Klimasøksmålet har potensial til å bli en sak hvor domstolene viser at de fortsatt har en viktig rolle som beskytter av borgernes grunnleggende rettigheter.

Kommentaren er først publisert på Agendamagasin.no

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:12 Tysk par glemte nyfødt baby i taxi17:06 71-åring dømt for seksuell handling med åtteåring16:42 Faren i Varhaug-saken er tiltalt for bevispåvirkning16:37 Etterslepet krymper i EØS16:26 Strid om fremtidens spillmarked i Norge16:21 Nigel Farage truffet av milkshake16:12 Sinker som lager kø risikerer å betale dyrt16:06 Fare for flom flere steder østafjells15:52 Ordkrigen mellom USA og Iran fortsetter15:48 Tidligere statssekretær i Ap til First House15:16 Legger ned 22 trafikkstasjoner14:56 Stjernen berger økonomien og kan hente nye spillere14:52 Ansatt i Fellesforbundet dømt for millionunderslag14:47 Spenningen øker: – Britiske spesialstyrker til Persiabukten14:40 Nav-sjef positiv til å øke nedre pensjonsalder14:39 Syrer dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Danmark14:31 Innkaller til krisemøte om bompenger14:26 Arkeologer advarer mot ny flyplass nært Machu Picchu14:05 Stanser økte bompenger i byene13:57 Kina opphever utestengelse av norsk laks13:45 Fanget i handelskrig mellom USA og Kina13:30 Rapport avslørte farlige situasjoner. – Helt trygt, mener Ruter13:24 Vil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet i Oslo13:05 Lærer tildelt årets Holmboepris13:04 Graham Hansen signerte for Barcelona12:51 Cavendish sykler Tour of Norway12:50 Regjeringen foreslår å fjerne sang fra norskfaget12:45 Sønner trues med selvmord om de ikke gifter seg med kusina12:38 Tysk «shariapoliti» for retten12:26 Venter med nye søk etter Trine Frantzen12:15 Hver fjerde innbygger måtte bøte med livet under skrekkregimet12:00 Statkraft inngår langsiktig avtale11:58 Huawei-kunder kan ha krav på å heve kjøpet11:57 Familieselskap selger seg ut av Norled11:45 Ektepar truet med kniv av innbruddstyver11:33 Salvini raser etter at migranter ble satt i land11:32 Stina Nilsson dropper Norge-samling11:30 Norsk-amerikansk skatteavtale rammer sjamanen10:59 Juncker advarer mot å løpe etter populistene10:51 Rankingrekord for Ruud10:50 Regjeringen vil fjerne sang fra norskfaget10:43 Svindyr United-fiasko, nederst på verditabellen10:42 UEFA vil sette fansen først i 2020-EM10:34 Fafo: Mange har stereotypiske holdninger til minoriteter09:54 Ny president i Ukraina oppløser parlamentet09:48 Bollestad kaller Mattilsynet inn på teppet09:46 Liten økning i antall fødsler i Norge09:44 – Oljen har blitt en kulturkrig08:59 Zidane signaliserer Bale-exit08:58 Assange blir etterlyst av svensk påtalemyndighet08:47 MDG-landsmøtet vil sende vindkraftstriden til sjøs08:44 PSG-stjerne satte fart på Real-ryktene08:42 Fall i billettpriser svekker overskudd for Ryanair08:28 City-sjefen innrømmer at eventyrsesongen ikke er nok08:05 Slår beina under cannabisforskning i USA07:59 Mann tiltalt for voldtekt og familievold gjennom 18 år07:43 Google presses til å kutte kontakten med kinesiske Huawei07:08 Sudan-forhandlingene gjenopptas06:45 45 arbeidere tar laksepakkeri til retten06:00 WHO: Slangebitt er verdens største skjulte helsekrise05:53 Redusert fremkommelighet på E6 ut oktober05:51 Dette skjedde i natt05:50 Dette skjer i dag05:33 Trump vil nekte Iran atomvåpen05:30 Grundig svensk etterforskning av tortur i Syria05:18 Psykologspesialist: – Gi pedofile sexdukker på resept04:57 Amerikansk ambassadør besøker Tibet04:39 Kun halvparten varsler om kritikkverdige forhold03:46 Vekst i Japansk økonomi i første kvartal03:16 To døde og mange skadd da bar kollapset i Kina02:38 Sykehus granskes etter sju feiloperasjoner01:54 Danmark vurderer å utplassere jagerfly på Grønland01:48 Tidligere utenriksminister tilbyr hjelp til å hente hjem norske barn av IS-foreldre01:17 Elleve personer drept i barskyting i Brasil00:25 Steinkasting mot hus i Oslo00:01 Røe Isaksen vil ha ny gjennomgang av ytringsfriheten23:54 USA legger fram Midtøsten-plan neste måned23:34 Trump truer Iran med utslettelse22:46 Kvinnelig barnevernsansatt tiltalt for misbruk av stilling og seksuell omgang med tenåring22:30 Mattilsynets tilstandsrapport om minkfarm var full av feil21:58 Håndball: Elverum ble sluttspillmester21:53 Acosta-show i Bodø da Brann tok sin tredje strake seier21:09 Far og datter savnet etter eksplosjon i Tyskland20:53 Norske observatører deporteres fra Vest-Sahara20:46 Renset «det onde» ut av en tilfeldig valgt kvinne: – Jeg begynte å gråte veldig20:10 Kristiansund forlenget rekken uten tap20:09 Sarpsborg-nedturen fortsetter, tapte hjemme mot Ranheim20:03 Strømsgodset snudde mot Tromsø19:55 Odd herjet med LSK – troner alene på tabelltopp19:54 Etterlengtet opptur for Rosenborg, slo Mjøndalen i dramatisk kamp19:12 Mol og Sørum vant storturnering i Brasil18:51 To personer er funnet døde i skredområde på Svalbard18:01 Motorsykkel kolliderte med bil i Larvik18:00 Ny lakseavtale mellom Norge og Kina17:49 Komponist Alfred Janson er død17:33 Flere måtte evakueres fra berg-og-dal-bane i Sverige16:32 Trafikkulykke i Aust-Agder: Bil kjørte i fjellvegg – én person omkom16:09 Tidligere fylkesmann Signe Marie Stray Ryssdal er død15:55 Bombe mot turistbuss ved pyramidene i Egypt14:54 Norsk Madonna-danser sier hun ble avhørt etter Eurovision-opptreden
Siste nytt
17:12VerdenTysk par glemte nyfødt baby i taxi17:06Nyheter71-åring dømt for seksuell handling med åtteåring16:42NorgeFaren i Varhaug-saken er tiltalt for bevispåvirkning16:37PolitikkEtterslepet krymper i EØS16:26PengerStrid om fremtidens spillmarked i Norge16:21PolitikkNigel Farage truffet av milkshake16:12MotorSinker som lager kø risikerer å betale dyrt16:06NorgeFare for flom flere steder østafjells15:52VerdenOrdkrigen mellom USA og Iran fortsetter15:48PolitikkTidligere statssekretær i Ap til First House15:16NorgeLegger ned 22 trafikkstasjoner14:56SportStjernen berger økonomien og kan hente nye spillere14:52NorgeAnsatt i Fellesforbundet dømt for millionunderslag14:47VerdenSpenningen øker: – Britiske spesialstyrker til Persiabukten14:40PengerNav-sjef positiv til å øke nedre pensjonsalder14:39VerdenSyrer dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Danmark14:31MotorInnkaller til krisemøte om bompenger14:26ReiseArkeologer advarer mot ny flyplass nært Machu Picchu14:05MotorStanser økte bompenger i byene13:57PengerKina opphever utestengelse av norsk laks13:45PengerFanget i handelskrig mellom USA og Kina13:30MotorRapport avslørte farlige situasjoner. – Helt trygt, mener Ruter13:24PengerVil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet i Oslo13:05KulturLærer tildelt årets Holmboepris13:04SportGraham Hansen signerte for Barcelona12:51SportCavendish sykler Tour of Norway12:50KulturRegjeringen foreslår å fjerne sang fra norskfaget12:45StemmerSønner trues med selvmord om de ikke gifter seg med kusina12:38VerdenTysk «shariapoliti» for retten12:26NorgeVenter med nye søk etter Trine Frantzen12:15VerdenHver fjerde innbygger måtte bøte med livet under skrekkregimet12:00PengerStatkraft inngår langsiktig avtale11:58PengerHuawei-kunder kan ha krav på å heve kjøpet11:57PengerFamilieselskap selger seg ut av Norled11:45NorgeEktepar truet med kniv av innbruddstyver11:33VerdenSalvini raser etter at migranter ble satt i land11:32SportStina Nilsson dropper Norge-samling11:30PengerNorsk-amerikansk skatteavtale rammer sjamanen10:59PolitikkJuncker advarer mot å løpe etter populistene10:51SportRankingrekord for Ruud10:50PolitikkRegjeringen vil fjerne sang fra norskfaget10:43SportSvindyr United-fiasko, nederst på verditabellen10:42SportUEFA vil sette fansen først i 2020-EM10:34NorgeFafo: Mange har stereotypiske holdninger til minoriteter09:54PolitikkNy president i Ukraina oppløser parlamentet09:48PolitikkBollestad kaller Mattilsynet inn på teppet09:46Helse og livsstilLiten økning i antall fødsler i Norge09:44Politikk– Oljen har blitt en kulturkrig08:59SportZidane signaliserer Bale-exit08:58VerdenAssange blir etterlyst av svensk påtalemyndighet08:47PolitikkMDG-landsmøtet vil sende vindkraftstriden til sjøs08:44SportPSG-stjerne satte fart på Real-ryktene08:42ReiseFall i billettpriser svekker overskudd for Ryanair08:28SportCity-sjefen innrømmer at eventyrsesongen ikke er nok08:05VerdenSlår beina under cannabisforskning i USA07:59NorgeMann tiltalt for voldtekt og familievold gjennom 18 år07:43VerdenGoogle presses til å kutte kontakten med kinesiske Huawei07:08VerdenSudan-forhandlingene gjenopptas06:45Penger45 arbeidere tar laksepakkeri til retten06:00Helse og livsstilWHO: Slangebitt er verdens største skjulte helsekrise05:53NorgeRedusert fremkommelighet på E6 ut oktober05:51NorgeDette skjedde i natt05:50NorgeDette skjer i dag05:33VerdenTrump vil nekte Iran atomvåpen05:30VerdenGrundig svensk etterforskning av tortur i Syria05:18Helse og livsstilPsykologspesialist: – Gi pedofile sexdukker på resept04:57VerdenAmerikansk ambassadør besøker Tibet04:39NorgeKun halvparten varsler om kritikkverdige forhold03:46PengerVekst i Japansk økonomi i første kvartal03:16VerdenTo døde og mange skadd da bar kollapset i Kina02:38Helse og livsstilSykehus granskes etter sju feiloperasjoner01:54VerdenDanmark vurderer å utplassere jagerfly på Grønland01:48NorgeTidligere utenriksminister tilbyr hjelp til å hente hjem norske barn av IS-foreldre01:17VerdenElleve personer drept i barskyting i Brasil00:25NorgeSteinkasting mot hus i Oslo00:01PolitikkRøe Isaksen vil ha ny gjennomgang av ytringsfriheten23:54VerdenUSA legger fram Midtøsten-plan neste måned23:34PolitikkTrump truer Iran med utslettelse22:46NorgeKvinnelig barnevernsansatt tiltalt for misbruk av stilling og seksuell omgang med tenåring22:30NorgeMattilsynets tilstandsrapport om minkfarm var full av feil21:58SportHåndball: Elverum ble sluttspillmester21:53SportAcosta-show i Bodø da Brann tok sin tredje strake seier21:09VerdenFar og datter savnet etter eksplosjon i Tyskland20:53VerdenNorske observatører deporteres fra Vest-Sahara20:46KulturRenset «det onde» ut av en tilfeldig valgt kvinne: – Jeg begynte å gråte veldig20:10SportKristiansund forlenget rekken uten tap20:09SportSarpsborg-nedturen fortsetter, tapte hjemme mot Ranheim20:03SportStrømsgodset snudde mot Tromsø19:55SportOdd herjet med LSK – troner alene på tabelltopp19:54SportEtterlengtet opptur for Rosenborg, slo Mjøndalen i dramatisk kamp19:12SportMol og Sørum vant storturnering i Brasil18:51NorgeTo personer er funnet døde i skredområde på Svalbard18:01NorgeMotorsykkel kolliderte med bil i Larvik18:00PengerNy lakseavtale mellom Norge og Kina17:49NorgeKomponist Alfred Janson er død17:33VerdenFlere måtte evakueres fra berg-og-dal-bane i Sverige16:32NorgeTrafikkulykke i Aust-Agder: Bil kjørte i fjellvegg – én person omkom16:09NorgeTidligere fylkesmann Signe Marie Stray Ryssdal er død15:55VerdenBombe mot turistbuss ved pyramidene i Egypt14:54KulturNorsk Madonna-danser sier hun ble avhørt etter Eurovision-opptreden
Populært