Olje- og energiminister Terje Aasland beklager overfor Fosen-samene

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) beklaget torsdag overfor reineierne på Fosen for måten Fosen-saken har blitt håndtert på.
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) beklaget torsdag overfor reineierne på Fosen for måten Fosen-saken har blitt håndtert på. Foto: Alf Simensen / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettighetsbrudd å gjøre, sier sametingspresident Silje Karine Muotka

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter at han har beklaget overfor reineierne på Fosen for at vindkraftkonsesjonene bryter menneskerettighetene. Sametingspresident Silje Karine Muotka kaller beklagelsen viktig.

Torsdag ettermiddag hadde Aasland et mye omtalt møtet med Muotka, men i forkant av dette møtte han representanter for reineierne på Fosen.

Les også: – Dette er ikke bra for Norge

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt for reindriftssamene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur, sa Aasland under pressekonferansen i etterkant.

Aasland la seg langflat

Aasland hadde sammen med Borch tidligere torsdag møtt sametingspresidenten og representanter fra Reindriftsamers Landsforbund.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg vet ikke hvor mange ganger statsråden brukte ordet beklager. Jeg har aldri sett en politiker legge seg så langflat, sier leder Inge Even Danielsen i Norske Reindriftsamers Landsforbund til Adresseavisen.

Aaslands tilstedeværelse i møtet skal ha vært uventet, ettersom reineierne kun var forberedt på å møte landbruksministeren.

– Han sa at det var nødvendig å få behandlingen av saken inn på et bedre spor. Prosessen måtte bli bedre, og andre departement skulle involveres for å skaffe bedre fagkunnskap, sier Danielsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Viktig med felles oppfatning

Muotka kaller beklagelsen avgjørende for at man kan komme seg videre.

– Det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettighetsbrudd å gjøre, sier hun.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) deltok også på møtene, ettersom hennes departement er ansvarlig for reindrift.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Høyesterett har avgitt sin dom, og er tydelig der. Det er åpenbart at Høyesterett sier at menneskerettighetene er brutt. Det må også få konsekvenser, sa hun under pressekonferansen.

Aasland la til at alle muligheter fortsatt er på bordet framover.

– Jeg vil understreke at vi på nåværende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger. Jeg har også meddelt reindriften på Fosen at jeg, Sandra og statsministeren sammen vil jobbe videre med reindriften og Sametinget for å finne løsninger som kan iverksettes allerede nå på kort sikt.

Han står på at han har vært opptatt av å finne løsninger så raskt som mulig, enda aksjonene utenfor Olje- og energidepartementet og andre departementer begynte fordi det nå har gått mer enn 500 dager siden Høyesterett avsa dom i saken 11. oktober 2021.

Tar kritikk om prosessen

Møtet torsdag kom etter en uke med illsinte demonstrasjoner. Hensikten var i utgangspunktet å bli enige om hva som skal skje med vindkraftverkene videre. I forkant av møtet har Muotka vært klar på at det så langt ikke har vært mulig å ha en god og tillitsfull dialog med departementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Partene har hatt tre møter etter at Høyesterett fastslo at konsesjonen for kraftverkene i Roan og Storheia var ulovlig – uten engang å bli enige om premissene for den videre prosessen. Sametinget – og aksjonistene – har vært klare på at de 151 vindmøllene må rives, mens Olje- og energidepartementet har lett med lys og lykte etter såkalte avbøtende tiltak, slik at turbinene kan bli stående.

Borch la til i sin innledning at regjeringen tar kritikk på at prosessen etter høyesterettsdommen ikke har vært god nok, og har gått altfor langsomt. Hun gikk langt i å antyde at reindriften på Fosen skal fortsette, men ville ikke svare på spørsmål fra NTB om det kan innebære at vindmøllene må ned.

– Vi er opptatt av å sikre en bærekraftig reindrift på Fosen. Det er det regjeringen jobber med når vi skal følge opp høyesterettsdommen som er kommet. Det må vi ta konsekvensene av. Den jobben er vi nå i gang med, og vi vil i god dialog med Olje- og energidepartementet bistå det som er reindriftsnæringens interesser i saken, som er viktig for meg, sier Borch.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Støre: – Avgjørende å finne en løsning

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier Høyesterett slo fast at konsesjonsvedtakene på Fosen innebærer et brudd på menneskerettighetene.

– Regjeringen beklager i dag overfor reindriftssamene på Fosen. De har opplevd en stor belastning på grunn av konsesjonsvedtakene fra 2013, sier Støre til NTB.

Han sier Høyesteretts dom slo fast at konsesjonene til vindkraftverk på Fosen innebærer brudd på menneskerettighetene ettersom de har vesentlig negativ effekt på reindriftssamenes mulighet til å utøve sin kultur. Senest onsdag sa han at det var «beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettigheter er krenket».

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg kan forsikre om at regjeringen tar Høyesteretts dom på alvor, og det er avgjørende for oss å finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen fremover, sier Støre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fosen-demonstrasjonene fortsetter til tross for beklagelse

Selv om Fosen-demonstrantene fikk en etterlengtet beklagelse av regjeringen, Fosen en beklagelse fra regjeringen, vil demonstrasjonene fortsette fredag.

Det opplyser Elle Nystad, prosjektleder for Fosen-demonstrasjonene, til VG.

– Så lenge de ikke klarer å anerkjenne at det er et pågående menneskerettighetsbrudd og fordi de ennå ikke har konkrete tiltak, fortsetter vi aksjonen i morgen, sier hun torsdag ettermiddag.

Hun mener det tok for lang tid før beklagelsen kom.

– Det er umenneskelig at det tok så lang tid. Det måtte gå 507 dager før Fosen-samene fikk en beklagelse. Når de har stått i denne kampen i 20 år, så er det alvorlig at det kommer først nå, sier Nystad.