DIREKTE Oppdatert 4. okt. 2019 14:29

Trontaledebatten på Stortinget
Se også