Hvilket parti er mest sykkelvennlig?

VALG AV SYKKEL: Hvilke partier er det som jobber best for deg på to hjul? Montasje: DinSide
VALG AV SYKKEL: Hvilke partier er det som jobber best for deg på to hjul? Montasje: DinSide

Samferdselsministerens parti Sp kommer dårligst ut i en kåring av de mest sykkelvennlige partiene. At KrF vil gjøre mest for syklistene vil nok overraske mange.

Nasjonal sykkelstrategi handler om «å fremme sykkelen som transportform og hverdagsaktivitet» fordi det er «god samfunnsøkonomi».

Fine ord altså, men blir det fulgt i praksis?

Syklistenes Landsforening har gitt DinSide sine vurderinger av partienes sykkelpolitikk. Her har de tatt utgangspunkt i hva partiene selv sier på sine nettsider, og gitt de ulike karakterer på en skala fra en til seks, hvor seks er særdeles bra og en er stryk. Og vinneren vil overraske mange - de foreslår blant annet skattefritak for syklister.

Les også: Slik holder du sykkelen ved like!

Programvurdering

Syklistenes Landsforbund (heretter = SLF) har lagt stor vekt på om partienes programmer sier noe konkret om «utbygging av sammenhengende nett for sykkeltrafikk» (altså sammenhengende sykkelveier), samt «andre tiltak», som for eksempel «bedre drift og vedlikehold av sykkelvegnettet, trafikksikkerhet spesifikt for syklister, samspill i trafikken, sykkelparkering, sykkelturisme».

Les også: Det er ikke sikkert du skal sykle hjem fra puben

NASJONAL SYKKELSTRATEGI: Dette er essensen i hvordan myndighetene skal få flere til å bruke sykkelen. (Foto: Vegvesen.no)NASJONAL SYKKELSTRATEGI: Dette er essensen i hvordan myndighetene skal få flere til å bruke sykkelen. Foto: Vegvesen.no

FrP og SP er dårligst på sykkel!

«SYKKEL-TAPER»: Partiet til samferdselsminister Marit Arnstad kommer dårlig ut i Syklistenes Landsforenings kåring av de mest sykkel-vennlige partiene. Foto: Senterpartiet.no«SYKKEL-TAPER»: Partiet til samferdselsminister Marit Arnstad kommer dårlig ut i Syklistenes Landsforenings kåring av de mest sykkel-vennlige partiene. Foto: Senterpartiet.no

Nederst på interesseorganisasjonens liste finner vi FrP, som får karakteren to +. Det skyldes at de ikke har noen klar sykkelpolitikk de vil fremme, bortsett fra målet om at «gang- og sykkelveier prioriteres utbygget».

Les også: Vil nesten doble utbyggingen av sykkelveier

Mer overraskende for mange er nok at samferdselsministerens parti, Senterpartiet, havner på delt sisteplass med FrP.

SP har tross alt hatt denne posten siden 2005, og har i denne perioden hatt hovedansvaret for å fremme sykling som transportmiddel. Det eneste SLF fant i partiprogrammet var imidlertid at SP ville øke satsningen på gang- og sykkelveier. Ikke mye å hente her, altså.

Les også: Hele 9 av 16 el-sykler får stryk

Men også Rødt er slappe på sykkel

Høyre vurderes litt høyere enn de to nevnte partiene da de vil innføre en belønningsordning for utbygging av et sammenhengende hovednett for sykkel. Ellers har de lite konkret sykkelpolitikk å by på. Rødt vurderes som like tamme, og har et forslag om sykler ved holdeplasser og stasjoner som sin eneste klare målsetning. Begge får karakteren tre.

Hva mener AP og SV?

To partier får karakter fire - regjeringspartiene AP og SV. AP får poeng for å ville gjøre Nasjonal sykkelstrategi til en naturlig del av Nasjonal transportplan, mens SV scorer på at de har som målsetting å belønne kommuner utenfor de største byene med statlige midler til utbygging av gang- og sykkelveier. AP har dessuten en målsetting om å etablere sykkelekspressveier, men har i likhet med SV ellers lite konkret på programmet.

Blant de flinkeste i klassen

VINNEREN: Knut Arild Hareides KrF har en konkret sykkelpolitikk med noen spennende målsettinger. Foto: Signe Christine Urdal (KrF.no)VINNEREN: Knut Arild Hareides KrF har en konkret sykkelpolitikk med noen spennende målsettinger. Foto: Signe Christine Urdal (KrF.no)

Så kommer partiene som faktisk har vist til en konkret sykkelpolitikk, slik SLF ser det. Venstre får fem av seks poeng for helt konkrete tiltak når det gjelder å bygge sammenhengende veier for sykkel, samt for belønningsordninger for kommuner og en dobling av de statlige bevilgningene for nettopp dette. Miljøpartiet De Grønne (MDG) prioriter ikke overraskende nok sykkel da «partiets generelle politikk er å prioritere de transportformer som belaster miljøet minst». Noe annet ville jo vært merkelig.

Opptatt av sykkel på tog? Se her!

MDG har imidlertid to målsettinger ingen andre har: At det skal bli gratis med sykkel på tog og at det skal vises hensyn til syklister ved kjøp av nytt togmateriell. At det knapt nok er plass til sykler på tog på vei inn til for eksempel hovedstaden, er kanskje ikke tatt med i beregningen? Totalt ender også MDG på fem av seks poeng.

Les også: Vi tester elektrisk sykkel

Vinneren!

Det er Kristelig Folkeparti som ifølge SLF er best på sykkelpolitikk, med karakteren fem +, hovedsaklig fordi de er så konkrete. KrF vil revidere vegtrafikkloven for å avklare syklisters rettigheter og plikter, som jo mange, både bilister, syklister og gående, er usikre på i dag. De er også for et skattefritak for sykkelgodtgjørelse til og fra jobb, både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Les også: Nye bestemmelser for vikeplikt

Dessuten er de for å etablere bilfrie soner i byer, som mange syklister nok vil sette pris på.

Det er i hvert fall vanskelig å være uenig i at dette er konkret sykkelpolitikk mange syklister er opptatt av.

Personvernpolicy