Ansatte varsler ikke om kritikkverdige forhold

Ansatte varsler ikke om kritikkverdige forhold
Ansatte varsler ikke om kritikkverdige forhold

Mange tror det forekommer kritikkverdige forhold i sin egen bedrift, men få varsler om det, viser nytt studie.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Illustrasjonsfoto:
Scanpix

En omfattende masterstudie sammenligner varsling i offentlig sektor med privat sektor.

- Varsling er et tema som er aktuelt for svært mange mennesker uansett hvor man jobber, mener Dalby og Bakken, som er de som har uarbeidet studien.

Det som var felles for både offentlige og det private bedrifter er at varslingen oftest handler om inkompetente ledere og kritikkverdig arbeidsinnsats, melder forskning.no

Større ansvarsfølelse

Dalby og Bakken kom frem til at et stort flertall tror at kritikkverdige forhold forekommer på ders arbeidsplass. Det er størst forskjell mellom sektorene når man tar for seg bedrageri og forsøk på å skjule urettsmessigheter og korrupsjon. Privat sektor rangerer høyere her. Resultatene viste også at det er flest kvinner som varsler og at det er en høyere grad av ansvarsfølelse overfor samfunnet i offentlig sektor. Det er mer tilfeldig om man varsler i den private.

Dette er første gang noen har sammenligner varselspolitikk i den offentlige sektoren med varselspolitikk i den private sektoren. Studien innholder data fra 740 respondenter. Blant de utvalgte var det 19 prosent som hadde varslet før.

Mange unnlater å varsle

Studien viser at hele 35 prosent av utvalget hadde unnlatt å varsle om kritikkverdige forhold. Hovedgrunnen til det er at man er i tvil om forholdene er kritikkverdige nok til at det er grunn til å rapportere om det.

Ifølge studien er det lojalitetsplikten man forholder seg til når man varsler internt. Holdningene er ulike mellom offentlig og privat sektor når det gjelder å varsle eksternt. Varslere i offentlig sektor benytter seg i større grad seg av eksterne kanaler som Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten. I privat sektor er det en langt høyere terskel for gå utenfor bedriftens fire vegger.

Frykter for jobben sin

- For mange er det nok risikoen om at de setter arbeidsplassen på spill som gjør at de ikke varsler. Denne frykten er nok størst hos den private sektoren, forklarer masterstudentene.

Generelt viser det seg at varsling sjelden får store konsekvenser, verken for bedrifter, eller varsleren. De fleste får positive reaksjoner. Det finnes et lite mindretall som får store problemer etter å ha varslet, som endrede arbeidsoppgaver, utestengning fra arbeidsfellesskapet og sykemelding.

Ifølge den nye loven om arbeidsmiljø og stillingsvern er arbeidsgivere pliktet til å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten. Arbeidsgivere skal utarbeide rutiner for varsling og sette i gang tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold.

Ikke overrasket

Informasjonssjef i arbeidstilsynet Per Olav Hernes sier disse resultatene ikke er overraskende.

- Vi har gjennom FAFO funnet frem til liknende forhold, sier han. Det vi kan gjøre er å sørge for at det finnes systemer for varsling på arbeidsplassen. Hvis vi får klager på dette kan vi gi pålegg til bedriften, forteller Hernes.

Personvernpolicy