Åpen for alle - alltid
Nav
Veksten i folketrygden øker mer enn veksten i norsk økonomi, ifølge rapport
Veksten i folketrygden øker mer enn veksten i norsk økonomi, ifølge rapport
Flere blir pensjonister, flere er syke og flere går på arbeidsavklaring, og dermed går utgiftene til folketrygden bratt opp.
Rødt: Redd for at folk skremmes bort fra Nav
Rødt: Redd for at folk skremmes bort fra Nav
– Nok en gang ser vi at trygda mennesker mangler grunnleggende rettsvern.
Datatilsynet gir Nav 20 millioner i gebyr for brudd på personvernet
Datatilsynet gir Nav 20 millioner i gebyr for brudd på personvernet
Nav bryter personvernreglene på en rekke områder, slår Datatilsynet fast etter et tilsyn i september. Nav er gitt varsel om et gebyr på 20 millioner kroner.
Sivilombud Hanne Harlem: – All forvaltning skal bruke et språk som mottakeren forstår
Sivilombud Hanne Harlem: – All forvaltning skal bruke et språk som mottakeren forstår
Knappe to måneder før «Ingen elsker Bamsegutt» ble vist på NRK, leverte Sivilombudet en knusende rapport om Navs begrunnelser for avslag på sykepenger og uføretrygd.
Nav: Flere får sosialhjelp – særlig økning blant ukrainske flyktninger
Nav: Flere får sosialhjelp – særlig økning blant ukrainske flyktninger
En Nav-undersøkelse viser at mottakere av økonomisk sosialhjelp har økt med 16 prosent fra i fjor. Blant de nye mottakerne er det flest ukrainske flyktninger.
Én av fire dagpengemottakere taper på å jobbe én dag i uka
Én av fire dagpengemottakere taper på å jobbe én dag i uka
Som dagpengemottaker kan det i flere tilfeller vise seg ulønnsomt å jobbe. For tidligere deltidsarbeidere skal det ikke mye jobb til før man taper på det.
Nav: Aldri vært flere kvinner som velger tidlig uttak av alderspensjon
Nav: Aldri vært flere kvinner som velger tidlig uttak av alderspensjon
Antall nye alderspensjonister fortsetter å øke, inkludert en 8 prosent økning i antall som tar ut pensjonen før 67 år. Folk slutter likevel ikke å jobbe.
Arbeidsledigheten fortsetter å øke
Arbeidsledigheten fortsetter å øke
Antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav økte med 1300 personer i oktober. Ledigheten har økt mest innen bygg og anlegg.
Kraftig økning i sykemeldinger for trøtthet og slapphet
Kraftig økning i sykemeldinger for trøtthet og slapphet
Antallet sykemeldinger for trøtthet og slapphet har økt kraftig siden i fjor. Nesten 20.000 nordmenn er borte fra jobb fordi de er trøtte og slappe.
Nav-saksøkere får oppreisning på 900.000 hver
Nav-saksøkere får oppreisning på 900.000 hver
To ofre i Nav-skandalen får oppreisning. Men staten er som helhet frifunnet av tingretten.