Dramatisk kollisjon på glatta

Dramatisk kollisjon på glatta.