70 romfolk har okkupert hus på Skøyen

Huseieren sier til Dagbladet at huset er utrygt og at romfolket må ut innen 24 timer.