Stupte i bakken

Satellitten som skulle måle CO2-utslipp, krasjet kort tid etter utskytningen.