Her ligger gullbarrene strødd ut over rullebanen

Russisk lastefly mistet over tre tonn gull under takeoff.