Tenåringsfanger holder fengselsansatte som gisler

Innsatte ved et ungdomsfengsel i Sao Paulo i Brasil har under et fangeopprør tatt 10 ansatte som gisler.