MDG: – Det er et budsjett som øker klimagassutslippene

Fremleggelse av statsbudsjettet 2016. Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne kommenterer budsjettet.