Filmet unikt møte med hval

Ektepar fikk drømmemøte med knølhval.