Her blir Lamborghinis ekstrembil avduket

Skal være mulig å få opp i 300 km/t.