Her ankommer Krekar fengslingsmøtet

Mulla Krekar ankom Oslo tingrett fredag ettermiddag der han blir fremstilt for fengsling.