Tyskere forbereder seg på flommen

Flommen beveger seg stadig lenger frem langs elven Elbe.