Flyet skrenser inn til katastrofelanding på glattisen

Når hjulene faller av innser tilskuerne avoret.