Hvor er spurvehauken?

Det har vært bra oppmøte på fuglerestauranten, men i et område med mye småfugl burde det også være mer spurvehauk.