Drapsmistenkt prøvde å stjele betjentens våpen i avhør