Fiskerne fikk en fantastisk opplevelse i Bømlafjorden

– Ikke nærmere nå!