Slik går det galt

Se den grafisk fremstillingen av nedsmeltingen i Fukushima-reaktoren.