Matte: Hvordan regne sannsynlighet

I denne videoen lærer du om sannsynlighetsregning.