Her ankommer Breivik rettssalen

Tatt av håndjernene, før han gjorde hilsen.