Larsen vil grave etter detaljer

Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen varsler at hun vil ettergå detaljer i jentas forklaring. Onsdag avslutter aktor sin utspørring av jenta, og Larsen overtar.