Dødstallene stiger

Se de voldsomme vannmassene som oversvømmer Filippinene.