Her innser publikum at flyet ikke når rullebanen

Tysk militærflys siste landing holdt på å gå veldig galt.