Her sperrer brannmennene gatene og tenner på

Rasende brannmenn skapte kaos i Brüssels gater, med krav om mer lønn.