Her hopper de 11,5 meter over bakken

Se de halsbrekkende hoppene her.