BMWs råskinn – nå til 1/3 av nyprisen

Dette var en av de dyreste modellene deres.