Presenterte budsjettenigheten

Regjerings- og samarbeidspartienes budsjettforhandlere presenterte enigheten de har kommet fram til om statsbudsjettet for 2016. SYNC1: Hans Olav Syversen, budsjettforhandler, KrF.