Fiskeren dras til havs av «feil» fangst

Det var absolutt ikke hai Adam forsøkte å fange på stang fra kajakken.