Slik vil Støre forandre arbeidsmiljøloven

Arbeiderpartiet vil stramme inn bruken av midlertidig ansettelser og bemanningsbyråenes rett til å holde ansatte uten lønn.