Barnet sitter bom fast – i vaskemaskinen

Redningsaksjon utenom det vanlige i Kina.