Så langt kan du kjøre når denne lampen kommer på

Her er det ingen fast regel.