Isbøtte-utfordring på hest går ikke bra

Dette burde hun kanskje forutsett...