Modig mann reddet julen

Posten skal alltid frem - selv når det er julestorm.