Mannen skulle ALDRI prøvd å starte flyet

– Jeg mistet nesten armen, skriver mannen om ulykken.