Over 10.000 brannfolk kjemper mot flammene i California