Oljenæringen om statsbudsjettet

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk Olje og Gass.